HIFIStyl

2019 08 31 TST Paradigm Monitor SE 6000F 1

Kanadský Paradigm - jeden z pilířů firmy, zastřešující i Martin Logan a Anthem - je tradičním výrobcem reprosoustav již od roku 1982. Dodnes se pyšní tím, že všechen vývoj i valná většina výroby probíhají navzdory globálním změnám v továrně poblíž Toronta. Motivací při vzniku firmy bylo nabídnout reprosoustavy s vlastními technologiemi a za ceny, které budou přijatelné pro běžného člověka - což je mimochodem zamření, které dnes opět stále více stojí za zmínku.

Pomineme-li exteriérové nebo vestavné reprosoustavy, tak základem katalogu Paradigm je řada Monitor SE. Na jednom konci je mikroreprosoustava s příznačným názvem Atom, na tom druhém pak poměrně vysoký, ale o to štíhlejší sloupek 6000F.

105 cm vysoká ozvučnice z MDF profilů je k dispozici v černém nebo bílém lesku a nejen to, ale i šířka pouhých 18 cm napovídá o tom, že jsou to reprosoustavy navržené pro usazení v běžných interiérech, kde nemají být dominantou prostoru. S hloubkou 36 cm pak možná nejsou těmi úplně nejmenšími, ale pořád jsou "skladné". O dobrém zpracování a poctivé konstrukci pak vypovídá váha bezmála 20 kg.

2019 08 31 TST Paradigm Monitor SE 6000F 2

Čistě pravoúhlá skříň bez jakýchkoliv ozdob je vysazena poměrně vysoko nad podlahu díky robustním nožkám, do nichž lze v případě zájmu zašroubovat ještě hroty. Čelní stěna je téměř odshora dolů zaplněna pěticí měničů a patrné otvory pro připevnění krycí mřížky naznačují, že právě to je očekávaný provozní režim.

Záda Monitor SE 6000F jsou neméně jednoduše pojatá, je tu jen dvakrát zastoupený plastikový nátrubek bassreflexu (ovšem alespoň s netradičně velkým průměrem) a vanička s jediným párem reproduktorových terminálů. Žádná překvapení se tedy nekonají.

2019 08 31 TST Paradigm Monitor SE 6000F 3

Vysokotónová kopulka běžného 2,5 cm průměru je poměrně výrazně zapuštěná do planžety a vyrobená z hliníku - Paradigm jí nazývá X-PAL. Nad ní ční "perforovaná fázi srovnávající čočka" - což je vlastně kovový dóm, který má je ve středu plný a pak perforovaný v soustředných kruzích s tím, že čím blíže okraji, tím je otvor větší. Je to vlastně blokace odrazů s nekorektní fází, což by mělo přispět k hlasitější a čistší reprodukci výšek. Magnetický systém je chlazený ferrofluidem.

Středům je vyhrazen jeden a basům hned tři měniče s průměrem 14 cm. Zajímavý je jejich obrácený závěs, jinak jde ale o poměrně typický mineralizovaný polypropylen.

2019 08 31 TST Paradigm Monitor SE 6000F 4

Frekvenční výhybka druhého řádu je nastavená na 800 a 3 000 Hz. Výrobce dále udává frekvenční odezvu 53 - 21 000 Hz (+/- 3 dB), citlivost 90 dB / 2,83 V / m a "kompatibilitu s 8 ohmovou impedancí".

Paradigm Monitor SE 6000F jsme poslouchali v pražském showroomu Voix, kde pro ně byla připravena mimořádně dimenzovaná sestava - jako zdroj byl k dispozici Oracle Paris CD, Oracle CD2500 MKIV nebo dCS Network Bridge. Zesiloval pak buď zkalibrovaný Anthem STR Integrated nebo mimořádně agilní Viola Crescendo s koncovými stupni Viola Concerto v můstkovém zapojení do podoby monobloků. Napájeno bylo přes kabeláž PS Audio a signál veden kabely Genesis, případně MIT. Srovnávat jsme mohli třeba s OceanWay Sausalito nebo Wilson Audio TuneTot.

2019 08 31 TST Paradigm Monitor SE 6000F 5

Štíhlé sloupečky asi nebudete tak úplně podezřívat, že by volně pulsující velkou elektronickou basovou linku v "The Hunter Gets Captured by the Game" od Massive Attack ("Batman Forever" | 1995 | Atlantic | 7567-82759-2) nějak naddimenzovaly, ale Monitor SE 6000F nabídnou více objemu, více energie i více celkové odhodlanosti, než by napovídala cena, velikost ozvučnic nebo plocha membrán. Bas byl definovaný možná o něco volněji a samozřejmě ho nebyla kdovíjaká gargantuovská porce, ale má ve svém lehce měkčím vyznění přeci jen citelnou váhu a hutnost, takže by vám neměl scházet. Odlišování jednotlivých poloh temných zvuků má samozřejmé své limity, nicméně kontrola a čitelnost basů je v dané ceně důstojná.

Ve "Walk on by" Diany Krall ("Quiet Nights" | 2009 | Verve | 0602517981256) byla znát slušná čistota a rozumná konkrétnost reprodukce středního pásma, ačkoliv Monitor SE 6000F nejsou navzdory svému jménu žádné super analytické hyper transparentní monitory. Hlas byl nicméně zřetelný právě tak akorát, linul se s příjemnou netechničností, jemnější, hebčí, naprosto prostý jakékoli hrubosti či ostrosti při libovolně nastavené hlasitosti. Monitor SE 6000F mají tendenci hrát celkově spíše takovým nadýchaným, lehčím a možná i trochu poklidnějším způsobem, jsou díky tomu velmi tolerantní k připojené elektronice i pouštěným nahrávkám.

2019 08 31 TST Paradigm Monitor SE 6000F 6

Na nejvyšších frekvencích v "Indigo Dreamscapes" čtveřice DeJohnette, Metheny, Hancock, Holland ("Parallel Realities Live..." | 1993 | Jazz Door | JD1251/52) nebylo znát žádné cinkavé předvádění, ačkoliv tweeter jako by se objemově přeci jen prosazoval trošku víc proti střednímu pásmu. Je to ale celkově opět vkusné a poměrně decentní, žádná ostrost nebo laciná jiskřivost výšek se tu nekoná. Detailnost je pak adekvátní dané cenové třídě a tomu, jak už bylo řečeno, že zvuk Monitor SE 6000F dává přednost více jemnosti a nekonfliktnosti nad analytičností.

Explozivní dynamické pasáže Straussova "Radeckého pochodu" ("Dynamic Experience Classics Vol. 1" | 2014 | STS Digital | STS-6111139) sice nerozhoupaly svou mohutností podlahu, ale vzhledem k velikosti a ceně je rychlost zvuku a jeho disciplinovaná pevnost pozitivně překvapující. Přísnými měřítky vzato dynamice možná trošku chybí, ale na druhou stranu ona svižnost a agilnost, s jakou se měniče hýbou a zastavují nabízí pocit velké snaživosti. Hudba má šmrnc, má švih a stačí přidat na hlasitosti, aby se všechno řádně roztančilo. Navíc nemáte pocit, že by ani zátěž těch nejdynamičtějších okamžiků přibližovala reprosoustavy někam k limitu.

2019 08 31 TST Paradigm Monitor SE 6000F 14

Na čistě vokální skladbě "Puer natus est nobis" mnichů z kláštera Santo Domingo de Silos ("Chant" | 1994 | MFSL | UDCD 725) se potvrdilo již řečené - čistota Monitor SE 6000F je v dané kategorii dobrá a nahrávka byla dobře přehledná i slušně konkrétní, ačkoliv transparentností a v konečném důsledku i schopností nabídnout jemné nuance se tyto Paradigm do monitorového světa určitě neřadí. V celkově dobře pevném podání se ale skrývají hi-fi standardy hodné kategorie mezi dvaceti a třiceti tisíci.

Prostor nahrávky "Flamingo" Charlieho Minguse ("Tijuana Moods" | 2000 | BMG | 74321749992) nebyl nijak obrovský, vešel se mezi reprosoustavy bez snahy přetékat a vyplňovat celý prostor. O to byl ale úhlednější a vlastně bezproblémově přehledný, s dobrou lokalizací nástrojů a na svou cenu vysloveně vynikající čitelností v pravolevém směru. Nástroje nejsou v chumlu a reprosoustavy nabízí konkrétní stereo bázi.

2019 08 31 TST Paradigm Monitor SE 6000F 12

Příjemné na Monitor SE 6000F je rozhodně i to, že přestože jejich reprodukce se přeci jen otevře při alespoň střední hlasitosti (což je naprosto typické pro danou cenovou kategorii), i potichu zůstávají decentně zřetelné, jak ukázala "The Queen and the Solider" od Suzanne Vega ("Tried and True - The Best of" | 1998 | A&M | 540 945-2). Není to samozřejmě delikátně high-endový zážitek, ale ve zvuku Paradigm těžko najít něco, nač si reálně stěžovat, je to skutečně solidní hi-fi v celkové čistotě, v tom, kterak nemá zvuk tendenci inklinovat k pompéznosti nebo naopak suchosti a v tom, jak snadno a lehce všechno zní.

Paradigm Monitor SE 6000F jsou v dnešním světě vlastně dobře dostupné sloupky, které představují solidní standard zaplatitelné hi-fi kategorie. Jejich trochu strohý vzhled bez výstřelků může být na druhou stranu pro leckoho kladem, jejich uspořádaný a fajnově čistý zvuk zase splní přesně to, co v dané cenové třídě čekáte a trochu to oživí lehounkým zdůrazněním na obou koncích pásma, což s ohledem na univerzálnost, která se od reprosoustav pro běžný každodenní poslech všeho možného očekává, není na škodu. Vyzdvihnout si pak zaslouží svižnost a snaživost zvuku, stejně jako to, že navzdory štíhlosti vás Monitor SE 6000F neošidí o basovou složku nahrávek. Celkově jsou tak Paradigm Monitor SE 6000F dobrými univerzálními reprosoustavami za dobré peníze.

MĚŘENÍ - FREKVENČNÍ ODEZVA + IMPEDANCE + WATERFALL

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose širokopásmového měniče a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 25 metrů čtverečních, standardním zatlumením kobercem, sedačkou a hutnými závěsy a realizovaným akustickým stropem.

Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti. Měřeno bylo pomocí software Clio Pocket a kalibrovaného mikrofonu, reprosoustavy byly umístěny na pevném stojanu co nejdále to bylo možné.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

2019 08 31 TST Paradigm Monitor SE 6000F m1

Frekvenční odezva - v ose (červená) a pod úhlem 30° (černá)

Na naměřené frekvenční odpovědi je jasně patrné, že energie trojitého basového měniče a výškáče na té které příslušné straně pásma poněkud dominuje nad energií jediného střeďáku. Na uhlazenějším chování tweeteru v ose je vidět, že akustická rozptylka nad ním svou funkci plní. Slibovaného frekvenčního rozsahu pak Monitor SE 6000F skutečně dosáhnou, ale v toleranci +/- 5 dB. Krom chybějící energie středního pásma nicméně není patrná žádná nectnost, jakou by mohla být nespojitost pásem nebo nějaký razantní výkyvy.

2019 08 31 TST Paradigm Monitor SE 6000F m2

Impedance (červená) a elektrická fáze (černá)

Sedlo mezi peaky na začátku impedanční křivky naznačuje naladění bassreflexů k poměrně dost vysoké hodnotě cca 63 Hz, dále je tu pak několik patrných poklesů na nebo i pod úroveň 4 ohm. Racionálně by měly být Monitor SE 6000F označený určitě jako čtyřohmové spíše než "kompatibilní s 8 ohm". Na průběhu impedance nicméně není vidět žádné problémy typu rezonancí a vibrací, stejně jako tu nejsou žádné prudké změny elektrické fáze či její propady do zatěžujících záporných hodnot. Celkově budou Monitor SE 6000F snadno řiditelné i pro levnější elektroniku.

2019 08 31 TST Paradigm Monitor SE 6000F m3

Waterfall

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [<-- 20m2] [ +/- ] | STŘEDNÍ [--> 20m2 / <-- 40m2] [ ✓] | VELKÁ [--> 40m2] [ +/- ]

Kč 23 990,-

FOTOGALERIE

--- --- --- --- ---

KLADY

+ solidní čistota v dané cenové třídě

+ lehkost, s níž se rozehrávají

+ jemný zvuk bez neurvalosti

+ více basu objemem i energií, než byste čekali

+ nad očekávání dynamické

ZÁPORY

- možná snad jen trochu ordinérní vzhled (ale to může být někdy i klad)

--- --- --- --- ---

PRODÁVÁ: Voix | www.voix.cz 

DOVOZCE: Soundstyle | www.soundstyle.cz 

XAVIAN Concerto - výročí 25 let založení firmy

Perfect Sound Group

Polk Audio | hi-fi reproustavy

AV Center - pražské hi-fi studio

Thrill Audio

Horn Distribution

200 200 audiocenter

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

RP Audio

Kohut Audio

Dream Audio

E-shop Mareka Audio

Dynaudio EMIT

HiFi Studio TYKON

AKTUÁLNÍ REDAKČNÍ SESTAVY

[1] HLAVNÍ SESTAVA
[2] NEARFIELD SESTAVA
[3] STŘEDNÍ SESTAVA
[4] VINYLOVÁ SESTAVA
[5] MOBILNÍ SESTAVA

ZESILOVAČE:

Norma Revo SC-2 [1] + [4]
Norma Revo PA 160 MR [1] + [4]
Grandinote Shinai [2]
Cambridge CXA81 [3]

ZDROJE SIGNÁLU:

Métronome DSC1 [1]
OPPO UDP-205 [1]
Roon [1] + [2]
RME ADI-2 DAC FS [2]
Teac NT-503 [3]
Apogee Groove [5]
Cambridge CXC [3]
Zidoo Z9X
SONY BDP-S1200

REPROSOUSTAVY:

Xavian Quarta Evoluzione [1]
Fyne Audio F1-5 [2]
Fischer&Fischer SN-70 [3]
Magnat Monitor Supreme 102

ANALOG:

VPI Scout [4]
+ Jelco SA-250
+ Hana ML
+ VPI ADS
Grandinote Celio [4]
Rega Atlas MK2
AVID Level 45
HANA EH

KABELY:

REPRODUKTOROVÉ
Nordost Heimdall 2 [1]
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
Nordost Red Dawn
InAkustik LS-1603 [2]
TelluriumQ Silver
ZenSati Authentica

SIGNÁLOVÉ XLR
Nordost Heimdall 2 [1]
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
Nordost Red Dawn
ZenSati Authentica [2]
Cable4 Superblack [3]
TelluriumQ Black
Chord Signature (XLR-DIN)
Vincent Premium

SIGNÁLOVÉ RCA
Nordost Heimdall 2 [1]+[4]
Nordost Red Dawn
TelluriumQ Black
KrautWire Guru S
EagleCable Condor Blue
AudioQuest BigSur
AudioQuest Mackenzie
Cardas Clear (sluchátka)
Dynamique Audio Halo 2 (sluchátka) [5]

DIGITÁLNÍ
SOtM dCBL-CAT7u [1] 
SOtM dCBL-CAT7 [1]
SOtM iSO-CAT6 [1]
Nordost Heimdall 2 (HDMI) [1]
Nordost Heimdall 2 (ethernet) [1]
AudioQuest Carbon 48 [1]
Wireworld Platinum Starlight (USB) [2]
Dynamique Audio Horizon 2 (coax) [3]
Dynamique Audio Horizon 2 (USB)
Nordost Blue Heaven (coax)
Nordost Purple Flare (USB) [5]
2x AudioQuest Jitterbug FMJ [2]
AudioQuest Jitterbug [2]
Cardas HighSpeed SB (USB)
KrautWire Guru Digital (coax)
Black Rhodium Sonata (coax)
Monster Cable M1000 (HDMI) [2]
Monster Cable M1000 (optika) [1]

NAPÁJECÍ
Siltech Ruby Mountain II powerCON [1]
Nordost Valhalla 2 [1]
VYDA Laboratories Orion [1]
Nordost Heimdall 2 [1]
Nordost Frey [2]
Nordost Red Dawn
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
IsoTek EVO3 Sequel
IsoTek EVO3 Premiere
IsoTek EVO3 Initium
ZenSati Authentica [2]

+ řada standardních low-cost kabelů

NAPÁJENÍ:

samostatný přívod a fáze 1x25A [1] 
GigaWatt G-C20A 2P (jistič)
GigaWatt LC-Y EVO (kabel)
GigaWatt G-044 (zásuvky)

GMG Power Harmonic Hammer 3000P [1]
SOtM sPS-500 [1]
iFi iPower pro RME [2]
IsoTek EVO3 Syncro UNI [2]
IsoTek EVO3 Genesis One [2]
IsoTek EVO3 Titan One [2]
IsoTek EVO3 Sirius [3]
IsoTek EVO3 Corvus [1]
Nordost Qbase Qb8 [2]
Furman AC-210 A E

SLUCHÁTKA:

Focal Clear [2]+[5]
Bowers & Wilkins PI7 [5]
Koss Porta Pro Wireless
Sennheiser IE 8 [5]
Koss Porta Pro CZ

OSTATNÍ:

SOtM sNH-10G & sCLK-EX [1]
Nordost QKore 6 [1]
Nordost QKore 3 [2]
Nordost Sort Kones [1] + [2]
Nordost QPoint [1] + [2]
Nordost Ti Pulsar Points [2]
IsoAcoustics Orea Indigo [2]
IsoAcoustics DELOS 1815W1 [4]
IsoAcoustics DELOS 1815W2 [2]
IsoAcoustics Gaia III [3]
IsoAcoustics Aperta [2]
AudioQuest Fog Lifters [1] + [2]
AudioQuest Noise-Stoppers [1] + [2]
Xavian Quarta Stand
stojany Kudos S50
akustické prvky Sonitus Acoustic [1] + [2] + [3]
akustické prvky ASI Sugar Cubes [2]
SONOS One SL
65" UHD Philips 65PUS7101 [1]
VPI HW16.5

MĚŘENÍ:

Clio Pocket 2.11
Room EQ Wizard
miniDPS UMIK-1
miniDSP H.E.A.R.S.
MCP CQ5620 (osciloskop)
CD generátor
Xavian Mondiale II

NÁBYTEK:

zakázkový stolek z 5 cm masivu [1]
Norstone Stäbbl [2]
zakázkový stojan kov / sklo [3]

Amarock Studio | Audio Solutions

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

200 200 avs Elfton Vigo MKII Rodel Audio | hi-fi studio Praha HIFI GUIDE - mbl, Magnat, Q Acoustics 

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

Musical Fidelity

CPT Praha 17 200 200 aq Amarock Studio - špičkový zvuk Studio Hifistyl

Marantz MODEL 40n

  Studio Špalíček AVHIFI | Storm Audio & Emotiva VOIX

Amarock Studio | luxus Kalista a Rockport Technologies