HISTORIE A FILOZOFIE

Webový časopis Hi-Fi Voice.com [ www.hifi-voice.com ] spatřil světlo světa začátkem roku 2008 jako výsledek mladistvého studentského nadšení z čerstvě objeveného koníčku. Se zkušenostmi z tvorby webů jsem se vrhnul rovnýma nohama do tvorby prvního čistě webového časopisu na téma kvalitního zvuku (a později okrajově i obrazu) v ČR. Několik let byl tento web stále jen koníčkem, ale jak každý měsíc ukrajoval další a další hodiny z osobního a posléze i pracovního času, posunul se do pozice one-man-show na plný úvazek - někdy kolem roku 2012. 

Každý rok přináším ve spolupráci s několika tu a tam přispívajícími nadšenci i zasloužilými autory kolem 200 recenzí dostupných i výjimečně exkluzivních audio a video produktů a to proto, že je to prostě stále nesmírná zábava - dobrý zvuk, skvělá hudba, to všechno je něco, bez čeho se prostě nedá být. 

Hi-Fi Voice.com je tak souhrnem mých osobních pocitů (či pocitů mých kolegů) z poslechu - to je to, o čem to pro nás všechny je, o emocích, ne číslech, ne tabulkách, ne porovnávání v (nesmyslných a zjednodušujících) žebříčcích nebo podobně. Pro nás je to totiž to, co to (jak věříme) být má - čistokrevná zábava s hudbou, pro kterou je elektronika jen nástrojem, na což je dobré nezapomínat.

Od roku 2015 si to můžete připomínat také na výstavě Audio Video Show Praha, která se koná pod záštitou Hi-Fi Voice.com

za tým www.hifi-voice.com

Daniel Březina
šéfredaktor

REDAKCE

Daniel Březina - vedení redakce
Martin Březina - editor & korektor

přispívající autoři (technika):

Jiří Petrák
David Nývlt (kromě sluchátek)
Lubomír Vlk
Miroslav Láb
František Kraut (kromě kabelů)
Milan Masnica
Mervyn Sterneck
Kylie E. Thiele

přispívající autoři (hudba):

Valdemar Navrátil [†]
Kylie E. Thiele
Aristoxenos Chrysander

přispívající autoři (teorie a praxe):

Bohumil Sýkora [†]
Jiří Burdych [†]
Jiří Pavluch

COPYRIGHT

Veškerý textový i obrazový obsah na serveru s výjimkou oficiálních fotografií produktů je výhradním majetkem Daniela Březiny (IČ 713 44 543), autorská práva k textům mohou patřit také jejich autorům. Je zakázáno jakýkoliv obsah přebírat a zveřejňovat bez předchozího písemního souhlasu vydavatele. 

KODEX RECENZENTA

01 - recenze vyjadřují názor jejich autora, neberte je jako písmo svaté a co vás zaujme, jděte si poslechnout

02 - baví nás hudba a zejména ta čistě, jasně a přirozeně reprodukovaná a živá, nepíšeme kvůli nadšení z obvodů a součástek, ale protože chceme maximální emoce z hudby

03 - netiskneme PR články, veškeré recenze skutečně produkujeme a neopisujeme a stojíme si za svými názory

04 - poskytujeme autentické fotky, autentická měření a autentické odpovědi na dotazy - jako jediní v ČR

05 - věnujeme se téměř výhradně jen komponentům dostupným v ČR a těm, které mají vše potřebné pro reálný provoz (tedy to, co lze legálně koupit)

06 - soustředíme se na stereo, protože máme dvě uši a naše oblíbené nahrávky dva kanály, domácí kino je pro nás jen zajímavost

07 - píšeme, protože v ČR není jiné médium, které by pravidelně a v dostatečné kvalitě a hlavně autenticitě přinášelo texty o hi-fi

08 - dobrý přístroj je ten, který baví - nekoukáme primárně na ceny, design či ostatní faktory, to je na kupujícím a jeho preferencích

09 - neschováváme se za přezdívkami a internetovou anonymitou

10 - hi-fi nás baví, hudba nás baví a nejsme naprosto cíleně účastníky v česko-slovenském-distributorsko-prodejcovském-diskusně-fóristickém válečném stavu

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakýkoliv dotaz, chcete poradit, chcete nám cokoliv říct, navrhnout zlepšení či říct svůj názor, neváhejte nás kontaktovat, rádi pomůžeme:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

2. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

a) Provozovatelem: Daniel Březina, identifikační číslo 713 44 543, se sídlem Rokycanova 984/6, 130 00 Praha 3, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

b) Účastníkem: fyzická nebo právnická osoba, která vyplní a odešle Provozovateli kontaktní formulář z webu; a

c) Osobními údaji: jméno a příjmení, případně název firmy, emailová adresa, telefonní číslo a případné další dobrovolně sdílené údaje.
Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

3. Provozovatel, Daniel Březina, je recenzentem audiovizuální techniky a za tímto účelem provozuje web https://www.hifi-voice.com/, jehož součástí je i poradna pro čtenáře. V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:

a) v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s dotazem ohledně produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a

b) za účelem/účely uvedenými níže.
Provozovatel dále zpracovává Osobní údaje Účastníků také v souvislosti s marketingem Provozovatele.

4. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou dále zpracovávány třetí stranou.

II. Účel zpracování Osobních údajů
1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Provozovatel tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

b) k marketingovým účelům, aby Provozovatel co nejlépe přizpůsobil nabídku svých služeb a obchodní sdělení ohledně nich Účastníkovým potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Účastníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

c) k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem, plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají, ochrana reputace Provozovatele jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory.

III. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování.
1. Na Účastníky, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

2. Účastník bere na vědomí, že odesláním vyplněného kontaktního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

3. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby Provozovatele.

4. Poskytování Osobních údajů Provozovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Účastníka vyžadován souhlas. Pokud Účastník neudělí Provozovateli souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Provozovatel v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.

6. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele.

7. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 5, odst. 6 a odst. 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.

9. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

10. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

11. Osobní údaje Účastníků nejsou předávány třetím osobám. Osobní údaje Účastníků nejsou předávány do žádné třetí země ani mezinárodní organizaci.

12. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

13. Účastník bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti [Google LLC] na jeho zařízení.

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním
1. Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nazbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze vyplněním zasláním odvolání na adresu sídla Provozovatele nebo pomocí odkazu v e-mailové komunikaci.

2. Účastník má dále právo:

a. Být informován o zpracování svých Osobních údajů
i. Účastník je oprávněn od Provozovatele požadovat informace, zda jsou Osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, má Účastník právo od Provozovatele požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích Provozovatele, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených Osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Osobních údajů, o oprávněných zájmech Provozovatele, o výčtu práv Účastníka, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných Osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.
ii. Pokud Provozovatel hodlá dále Osobní údaje Účastníka zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Účastníkovi ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

b. Požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům
Účastník je od Provozovatele oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho/její Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní Osobních údajů, informace o Účastníkových právech (práva požadovat od Provozovatele opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji Osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Účastníka, informace a záruky v případě předávání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Účastník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

c. Na opravu poskytnutých Osobních údajů
i. Pokud došlo na straně Účastníka například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jine skutečnosti, kterou lze považovat za Osobní údaj, má Účastník právo od správce požadovat opravu zpracovávaných Osobních údajů. Navíc má Účastník právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

d. Na výmaz poskytnutých Osobních údajů
i. V určitých stanovených případech má Účastník právo požadovat, aby Provozovatel Osobní údaje Účastníka vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Provozovatel Osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, Účastník se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo Účastníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Osobní údaje Účastníka ponechat) a o jejím vyřízení bude Účastník detailně informován.

e. Na omezení zpracování Osobních údajů
i. Provozovatel zpracovává Osobní údaje Účastníka pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však Účastník měl pocit, že Provozovatel např. překračuje výše stanovené účely, pro které Osobní údaje zpracovává, může Účastník podat žádost, aby jeho/její Osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly Osobní údaje blokovány. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informován.

f. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
i. Účastník se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

3. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

3a. požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

3b. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4. Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese: Daniel Březina, Rokycanova 984/6, 130 00 Praha 3 nebo elektronicky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Požádá-li Účastník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese Daniel Březina, Rokycanova 984/6, 130 00 Praha 3.

6. Pokud Účastník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

7. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

8. Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce. Provozovatel při tom používá následujících metod:
8a. analýza Vašich aktivit na internetových stránkách správce.

9. V důsledku těchto aktivit Provozovatele bude chování Účastníka na internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do práva na soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby Účastníkovi byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně výrobků a služeb správce, o které by mohl/a mít vhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.

V. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Účastníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

4. Tyto Zásady nabývají účinnosti 25. 5. 2018.

 

 

XAVIAN Virtuosa Anniversario & Riviera Labs Levante

Perfect Sound Group

Denon PerL Pro - True Wireless sluchátka do uší

AV Center

Thrill Audio

Horn Distribution

200 200 audiocenter

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

RP Audio

Mareka Audio

TYKON

Dynaudio EMIT

Perlisten reprosoustavy

Gramofony Robert Meyer

HIFI GUIDE

Lab12 | Audiofeel

Audio Video Kino Bratislava 2024

Amarock Studio | Audio Solutions

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

Felix Sit Annus Novus

Posledních 365 dní poněkud uteklo... Jako by to bylo každý rok rychlejší a rychlejší. Možná je to však i tím, kolik věcí se děje a kolik se jich stalo právě i v roce 2023.

Číst dál...

200 200 avs Elfton Elevator - Scan-Speak Ellipticor High-End Audio Studio Roth Audio DiokAudio

Perfect Sound Group

CPT Praha AQ STUDIO Amarock Studio - špičkový zvuk Studio Hifistyl

Pure Sound Karlovy Vary

BSS Praha | Cabasse

Sonus faber & McIntosh - nejlepší reprosoustavy a zesilovače

  Studio Špalíček Ostrava - nejlepší hifi studio WDQ | EverSolo & Zidoo & Emotiva & Storm Audio VOIX

Amarock Studio | luxus Kalista a Rockport Technologies