2015 03 03 TST Parasound 1

Firma Parasound ze San Francisca vyrábí zesilovače a speciální obvody především pro profesionály pracující v oblasti filmu, ale nabízí i produkty pro domácí poslech. Dle tvrzení výrobce dosahují tyto přístroje stejných parametrů jako ty, které používají zvukoví technici ve studiích.

Testované přístroje patří do řady NewClassic, která je zaměřena na maximum zvukové kvality pro domácí kina a stereosystémy za minimální peníz, jak by se dalo volně přeložit z úvodní informace Parasoundu. V současné době firma vyrábí přístroje ve třech produktových řadách, kromě zmíněné NewClassic je to nejvyšší HALO a kompaktní Z, ve které jsou všechny přístroje rozměrově zmenšené, ale měly by dosahovat srovnatelné zvukové kvality jako ty plnokrevné.

2015 03 03 TST Parasound 4

Předzesilovač s označením Model 2100 je dvoukanálový, tedy stereofonní. Pro běžný provoz jsou vstupní a výstupní konektory – celkem dvanáct párů cinch (RCA) – umístěny na zadním panelu společně s IEC konektorem pro připojení napájecího kabelu a několika dalšími zásuvkami souvisejících s ovládáním a servisem, o nichž se ještě zmíním níže. Pro rychlé připojení např. přenosného přehrávače, smartphonu a podobně je k dispozici i prakticky umístěná zásuvka typu jack 3,5 mm (tzv. „malý") na předním panelu vedle sluchátkového výstupu. Ten je rovněž v provedení jack 3,5 mm, což mě konečně donutilo pořídit si redukci pro připojení sluchátek s „velkým" jackem 6,3 mm. Připojením sluchátek se odpojí výstup do koncového zesilovače, takže není nutné ho při použití sluchátek vypínat. Přední vstup má vyšší citlivost, aby úroveň hlasitosti byla při stejné poloze regulátoru zhruba stejná jako z ostatních zdrojů (platí pro nastavení hlasitosti připojeného zařízení na 75%). Připojení zdroje s linkovou úrovní k tomuto vstupu může mít za následek přebuzení zesilovače a tím nárůst zkreslení.

2015 03 03 TST Parasound 5

Na první pohled se může zdát počet konektorů na zadním panelu u „pouze" stereofonního předzesilovače poněkud velký, ale vše má svou logiku. Kromě standardních pěti linkových vstupů a jednoho linkového s možností přepnutí na vstup pro gramofonovou přenosku (jak MM, tak MC), můžeme totiž využít i přemostěné vstupy (bypass) pro levý a pravý kanál a pro subwoofer. Těchto vstupů využijeme při začlenění předzesilovače do vícekanálového systému, budeme-li požadovat kvalitnější reprodukci stereofonní zvuku v případě, že multikanálový receiver disponuje analogovými pre-amp výstupy s linkovou úrovní signálu. Bypass vstupy jsou přímo propojeny s výstupy v odpovídající poloze přepínače vstupů nebo při vypnutém předzesilovači a všechny ovládací prvky včetně regulace hlasitosti jsou v tomto případě vyřazené z provozu. Je to v podstatě stejné, jako bychom k L a R pre-amp výstupu multikanálového receiveru připojili přímo výkonový zesilovač.

2015 03 03 TST Parasound 6

Jestliže nevyužíváme režim bypass, pak je na výstupních konektorech signál zpracovaný předzesilovačem z aktuálně zvoleného vstupu. Využít můžeme standardní výstup nebo výstup s omezenými kmitočty pod 80 Hz, např. když ke koncovému zesilovači připojíme malé reproduktorové soustavy doplněné aktivním subwooferem. Tento kmitočet je nastaven pevně. Zdvojený výstup pro subwoofer naproti tomu umožňuje plynulé nastavení kmitočtu propusti v rozsahu cca 20 až 140 Hz (neplatí pro bypass režim).

2015 03 03 TST Parasound 7
Ovládání předzesilovače považuji za standardní, je jednoduché a přehledné. Kromě běžných ovládacích prvků najdeme na čelním panelu i potenciometr pro nastavení relativní hlasitosti subwooferu, což je jistě užitečné. Všechny otočné regulátory mají příjemně tuhý chod, ale kromě hlavního regulátoru hlasitosti mi připadají až příliš miniaturní. Střední poloha korekcí, hlasitosti subwooferu a balance je zajištěna lehkou aretací. Přepínání vstupů, nastavení hlasitosti, mute a vypínání korekcí je možné ovládat i dálkově, a to buď klasickým infračerveným ovladačem nebo „po drátě" s využitím IR repeateru či prostřednictvím rozhraní RS232. Pro tyto případy výrobce poskytuje potřebné kódy pro ovládání ke stažení na webových stránkách. Infračervený ovladač, který je dodáván s předzesilovačem, je celkem přehledně uspořádaný a dobře se drží v ruce. V případě potřeby je samozřejmě možné použít i některý z běžně dostupných programovatelných multifunkčních ovladačů.

2015 03 03 TST Parasound 8

Přístrojová skříňka je v obvyklém provedení, sestavená z tvářených dílů z ocelového plechu, přední panel je vyroben z extrudovaného profilu z hliníkové slitiny. Ovládací prvky jsou plastové. Jako příslušenství pod označením RMK22 výrobce dodává i úchyty pro montáž do 19" racku.

2015 03 03 TST Parasound 9

Elektronické obvody jsou postaveny na dvouvrstvých deskách plošných spojů vzájemně propojených svazky kablíků s konektory, napájení všech obvodů zajišťuje spínaný 65 wattový zdroj dodávaný jako samostatný díl výrobcem Mean Well, specialistou v oboru spínaných zdrojů. Obvody zesilovačů včetně korekčního předzesilovače MM/MC jsou osazeny tradičními spolehlivými nízkošumovými operačními zesilovači NE5532, celkem jich je použito deset. Volbu vstupního signálu zajišťují číslicově ovládané analogové multiplexery, pro přepínání signálových cest na výstupu slouží elektromechanická relé Takamisawa série RY s pozlacenými stříbro-paladiovými kontakty. Regulace hlasitosti je řešena klasicky potenciometrem, použitý je motorizovaný Alps série RK168. Ostatní potenciometry jsou v miniaturním provedení - 9,5 milimetrové – jaké se používají např. i v některých autorádiích. Jsou sice v precizním provedení a mají udávanou stejnou životnost jako mezi hifisty oblíbené robustní RK271 (ano, to jsou ty „modré alpsy"), tedy 15.000 cyklů, přesto myslím, že miniaturizace v tomto případě nebyla příliš zapotřebí, volného místa je ve skříňce poměrně dost.

2015 03 03 TST Parasound 10

Zesilovač Model 2125 v.2 je prostřední ze tří dvoukanálových výkonových zesilovačů řady New Classic. Do zátěže 8 Ohmů dodá výkon 2 x 150 W, ale ve stereofonním režimu může výkon dosáhnout výkonu až 2 x 225 W při zátěži 4 nebo 2 Ohmy. Možné je i přepnout zesilovač do můstkového režimu a dosáhnout výkonu až 400 W (při zátěži minimálně 4 Ohmy), pro stereofonní provoz jsou pak ale zapotřebí samozřejmě zesilovače dva. Citlivost a zisk jsou uzpůsobeny standardu THX ultra 2, je tedy možné kombinovat ho i s jinými přístroji ve vícekanálových sestavách. Podobně jako předzesilovač umožňuje i výkonový zesilovač více variant zapojení a ovládání, proto na zadním panelu najdeme více konektorů a ovládacích prvků, než je u výkonového zesilovače běžné. Dvojice vstupních cinch konektorů je doplněna dalším párem, a sice pro přímý výstup neupraveného signálu např. k dalšímu výkonovému zesilovači. Vedle těchto konektorů jsou přístupné i dva potenciometry pro plynulé nastavení citlivosti vstupu, výše zmíněnému standardu THX odpovídá jejich nastavení na maximum. V jejich blízkosti jsou i dva posuvné přepínače, jeden pro přepnutí do můstkového režimu a druhým se zapíná aktivní horní propust s volbou kmitočtu 20 nebo 40 Hz. Jedná se o filtr třetího řádu, tedy se strmostí 18 dB/okt, nebo chcete-li, 60 dB/dek. Uplatnění najde jako subsonický filtr v případě použití malých reproduktorových soustav, kdy ochrání kmitací cívky basových reproduktorů v basreflexové ozvučnici před procházejícím proudem a tím omezí výchylky membrány v pásmu kmitočtů, kde stejně už žádný zvuk nevytvoří, nebo při reprodukci zvlněných gramofonových desek. Výstupní terminály umožňují připojit dva páry reprosoustav klasickým způsobem, případně můžeme využít biwiring. Pro tento případ je možné deaktivovat spínače reproduktorů A a B na čelním panelu pomocí dalšího posuvného přepínače. Terminály s plastem chráněnými maticemi mají zlacené kontaktní plochy a umožňují připojení kabelů obvyklými způsoby – pomocí vidlic i 4 mm banánků. Výsledná impedance připojených reprosoustav může být minimálně 2 Ohmy. Pro nízké hodnoty impedance je třeba přepnout přepínač, umístěný poblíž terminálů, do odpovídající polohy – mění se tím napájecí napětí koncových stupňů tak, aby se omezil maximální výstupní proud na povolenou hodnotu, což je podle výrobce krátkodobě až 35 A, raději jsem to ale prakticky neověřoval. Pro případ překročení mezních hodnot je zesilovač vybaven potřebnými ochrannými obvody, jejich činnost je indikována dvěma červenými kontrolkami. Jedna indukuje přehřátí, druhá překročení výstupního proudu. Při rozsvícení kontrolek dojde k odpojení reproduktorů, a když pomine důvod aktivace ochran, opět se připojí.

2015 03 03 TST Parasound 11

Další ovládací prvek na zadním panelu slouží k výběru režimu zapínání zesilovače. Můžeme si vybrat klasický způsob tlačítkem na předním panelu, spínání signálem 12 V nebo vstupním zvukovým signálem, a to ve dvou úrovních, odpovídajících velikosti vstupního napětí 1 nebo 6 mV.

Provedení přístrojové skříňky je podobné jako u předzesilovače, platí i možnost použít adaptéry pro montáž do racku. Chladiče jsou umístěné uvnitř, ventilace je umožněna větracími otvory ve spodní a horní části skříňky. Klidový proud je zvolen tak, že bez přítomnosti signálu a při nižší úrovni hlasitosti je teplota chladičů poměrně nízká, více se zahřívají pouze při hlasitém poslechu.

2015 03 03 TST Parasound 12

Elektronické obvody jsou postaveny na jedné hlavní a několika menších deskách plošných spojů, zdrojem energie je konvenční zdroj s toroidním transformátorem, jehož výkon podle velikosti jádra odhaduji na 450 až 500 VA. Použité filtrační elektrolytické kondenzátory nepatří zrovna k top produktům, jedná se o standardní typy se zvýšeným teplotním rozsahem a garantovanou životností 2000 provozních hodin (Jamicon série HS). Jejich kapacita není nikterak ohromující, 2x 6800 a 2x 4700 mikrofarad. Topologii zdroje se mi bohužel nepodařilo zjistit blíže, ale zdá se, že filtrační kondenzátory jsou společné pro oba kanály, jinak by to totiž znamenalo, že v každé napájecí větvi je použita jiná filtrační kapacita.

2015 03 03 TST Parasound 13

Aktivními prvky vstupních obvodů s regulací hlasitosti a kmitočtovými filtry jsou operační zesilovače NJM022, regulační potenciometry jsou v podobném nanoprovedení jako u předzesilovače. Hlavní obvody zesilovače jsou diskrétní, aktivními prvky jsou bipolární tranzistory, DC servo využívá operační zesilovače NJM072. Koncové tranzistory jsou po dvojicích zapojeny paralelně, což je nezbytné pro dosažení dostatečného výstupního proudu při nízké impedanci zátěže. Jsou to osvědčené typy Sanken 2SA1386/2SC3519, designované pro audio výkonové zesilovače, tedy žádné „univerzály".

2015 03 03 TST Parasound 14

Zvukový projev této kombinace bez použití tónových korekcí a filtrů je dynamický, přesný a detailní, při vyšší hlasitosti je zřejmá kontrola v celém spektru a je znát dostatečná výkonová rezerva. Ani při tišším a tichém poslechu se však neztrácí rozlišení. Reprodukci naprosté většiny především komerčních nahrávek různých žánrů na CD nosičích nebo stereofonní zvukové stopy DVD či BluRay zvládá Parasound s přehledem a neurazí ani náročnějšího posluchače. Co jsem však trochu postrádal, je jakási lehkost a přirozenost projevu, což je znát zejména v klasické hudbě, na můj vkus je v tomto případě zvuk až příliš těžkopádný (někdo by mohl říci „tranzistorový"). Platí to zejména pro SACD při reprodukci nahrávek houslí, klavíru, pikoly a dalších akustických nástrojů, kde zanikají právě ty nuance, které DSD oproti klasickému CD přináší. Např. klavír má v celém spektru sice výbornou dynamiku, ale zároveň mu částečně chybí přirozený témbr. Zjistil jsem, že větší vliv na to má předzesilovač, při zapojení samotného koncového zesilovače s odpovídajícím nastavením citlivosti se především vyšší středy zjemní a charakterem zvuku se více přiblíží mému poněkud zvrhlému vkusu. Myslím ale, že posluchači ocení především pevný, dynamický zvuk s výbornou kontrolou basů při všech hlasitostech a ztráta nejjemnějších detailů u několika audiofilských SACD nebude pro většinu z nich příliš podstatná.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Předzesilovač Parasound 2100
Vstupy (všechny nesymetrické):

7x linkový, z toho jeden s možností volby MM/MC přenosky
1x bypass (L, R, 2x sub)

Výstupy (všechny nesymetrické):
1x hlavní
2x subwoofer (nastavitelný filtr)
1x horní propust (pevný filtr 80 Hz)
1x záznam
1x sluchátka

Vstupní impedance:
30 kOhm

Výstupní impedance:
Méně než 60 Ohm

Celkový zisk:
12 dB

Kmitočtový rozsah:
10 Hz – 100 kHz, -3 dB

THD:
Méně než 0,008% při 20 Hz

Rozměry š x v x h / hmotnost:
437 x 108 x 369 mm / 5,9 kg

Výkonový zesilovač Parasound 2125v.2
Výstupní výkon:

2 x 150 W / 8 Ohm
2 x 225 W / 4 nebo 2 Ohmy
1 x 400 W / 4 Ohmy v můstkovém zapojení
Výstupní proud:
Max. 35 A

Kmitočtový rozsah:
20 Hz - 50 kHz, +0/-3 dB, 1 W

Vstupní citlivost:
1 V pro 28,28 V výstup, THX standard

Vstupní impedance:
33 kOhm

THD:
0,25% při plném výkonu

Činitel tlumení:
150 při 20 Hz

Rozměry š x v x h / hmotnost:
437 x 107 x 406 mm / 12,3 kg

Kč 23 990,- - Parasound 2100

Kč 28 490,- - Parasound 2125v.2

--- --- --- --- ---

PRODÁVÁ: High-End Audio Studio | www.highend.cz 

Přenosky Ortofon

Xavian Quarta Evoluzione

AKCE KEF

Polk Audio | hi-fi reproustavy

GMG Power

AV Center

Dynaudio se slevou

Thrill Audio

200 200 horn

200 200 audiocenter

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

VOIX Premium Audio

RP Audio

Rodel Audio | hi-fi studio Praha

Dream Audio

200 200 soundstyle

05 200 200 tykon

Kabely Supra

AKTUÁLNÍ REDAKČNÍ SESTAVY

[1] HLAVNÍ SESTAVA
[2] NEARFIELD SESTAVA
[3] STŘEDNÍ SESTAVA
[4] VINYLOVÁ SESTAVA
[5] MOBILNÍ SESTAVA

ZESILOVAČE:

Norma Revo SC-2 [1] + [4]
Norma Revo PA 160 MR [1] + [4]
Grandinote Shinai [3]
Cambridge CXA81 [3]
Emotiva XSP-1 [2]
Emotiva XPA-DR2 [2]

ZDROJE SIGNÁLU:

Métronome DSC1 [1]
OPPO UDP-205 [1]
Roon [1] + [2]
Emotiva ERC-4 [2]
RME ADI-2 DAC FS [2]
Teac NT-503 [3]
Apogee Groove [5]
Chord Mojo / Chord Poly [5]
Cambridge CXC [3]
The Little Black Box v2
COOD-E TV
SONY BDP-S1200

REPROSOUSTAVY:

Xavian Quarta Evoluzione [1]
KEF LS50 Meta [2]
Fischer&Fischer SN-70 [3]
Magnat Monitor Supreme 102

GoldenEar SuperSub X [2]
2x REL T/Zero MKIII [3]

ANALOG:

VPI Scout [4]
+ Jelco SA-250
+ Hana ML
+ VPI ADS
Grandinote Celio [4]
Rega Planar 1 [2]
+ Rega Elys 2
Pro-Ject Tube Box S2
Rega Atlas MK2
AVID Level 45
HANA EH

KABELY:

REPRODUKTOROVÉ
Nordost Heimdall 2 [1]
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
Nordost Red Dawn [3]
InAkustik LS-1603 [2]
TelluriumQ Silver
ZenSati Authentica

SIGNÁLOVÉ XLR
Nordost Heimdall 2 [1]
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
Nordost Red Dawn [3]
ZenSati Authentica [2]
Cable4 Superblack [2]
TelluriumQ Black
Chord Signature (XLR-DIN)
Vincent Premium

SIGNÁLOVÉ RCA
Nordost Heimdall 2 [1]+[4]
Nordost Red Dawn [3]
TelluriumQ Black
KrautWire Guru S
EagleCable Condor Blue
AudioQuest BigSur
AudioQuest Mackenzie [2]
Cardas Clear (sluchátka) [5]
Dynamique Audio Halo 2 (sluchátka) [5]

DIGITÁLNÍ
SOtM dCBL-CAT7 [1]
+ SOtM iSO-CAT6 [1]
Nordost Heimdall 2 (HDMI) [1]
Nordost Heimdall 2 (ethernet) [1]
AudioQuest Carbon 48 [1]
Wireworld Platinum Starlight (USB) [2]
Dynamique Audio Horizon 2 (coax) [3]
Dynamique Audio Horizon 2 (USB) [2]
Nordost Blue Heaven (coax) [3]
Nordost Purple Flare (USB) [5]
AudioQuest Jitterbug [2]
Cardas HighSpeed SB (USB)
KrautWire Guru Digital (coax)
Black Rhodium Sonata (coax) [1]
Monster Cable M1000 (HDMI) [2]
Monster Cable M1000 (optika) [1]

NAPÁJECÍ
Siltech Ruby Mountain II powerCON [1]
Nordost Heimdall 2 [1]
Nordost Frey [2]
Nordost Red Dawn [3]
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
IsoTek EVO3 Sequel
IsoTek EVO3 Premiere
IsoTek EVO3 Initium
ZenSati Authentica [2]

+ řada standardních low-cost kabelů

NAPÁJENÍ:

samostatný přívod a fáze 1x25A [1] 
GigaWatt G-C20A 2P (jistič)
GigaWatt LC-Y EVO (kabel)
GigaWatt G-044 (zásuvky)

GMG Power Harmonic Hammer 3000P [1]
iFi iPower pro RME [2]
IsoTek EVO3 Syncro UNI [2]
IsoTek EVO3 Genesis One [2]
IsoTek EVO3 Titan One [2]
IsoTek EVO3 Sirius [3]
IsoTek EVO3 Corvus [1]
Nordost Qbase Qb8 [2]
Furman AC-210 A E [3]

SLUCHÁTKA:

Focal Clear [2]+[5]
AKG N700NC
Koss Porta Pro Wireless
Sennheiser IE 8 [5]
Koss Porta Pro CZ

OSTATNÍ:

Nordost QKore 6 [1]
Nordost QKore 3 [2]
Nordost Sort Kones [1] + [2]
Nordost QPoint [1] + [2]
Nordost Ti Pulsar Points [2]
IsoAcoustics Orea Indigo [2]
IsoAcoustics DELOS 1815W1 [4]
IsoAcoustics DELOS 1815W2 [2]
IsoAcoustics Gaia III [3]
IsoAcoustics Aperta [2]
Xavian Quarta Stand
stojany Kudos S50
akustické prvky Sonitus Acoustic [1] + [2] + [3]
Naim mu-so
65" UHD Philips 65PUS7101 [1]
VPI HW16.5

MĚŘENÍ:

Clio Pocket 2.11
Room EQ Wizard
miniDPS UMIK-1
miniDSP H.E.A.R.S.
MCP CQ5620 (osciloskop)
CD generátor
Xavian Mondiale II

NÁBYTEK:

zakázkový stolek z 5 cm masivu [1]
Norstone Stäbbl [2]
zakázkový stojan kov / sklo [3]

32 200 200 wdq

Amarock Studio

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

 

Dynaudio EMIT 200 200 avs Elfton Vigo MKII Mareka Audio 

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

Hornmanufaktur - jen hudba Denon - hi-fi legenda HIFI GUIDE Superhifi Lepší Zvuk

16 200 200 cpt 17 200 200 aq Kohut Audio Dynamique Audio 200 200 wdq zidoo 

VPI gramofony a pračky LP Studio Špalíček - Ostrava 24 200 200 hifistyl Amarock Studio 200 200 htp

Amarock Studio