HIFIStyl

2020 01 30 TST Fischer Fischer SN 270 1

Výrobky německé značky Fischer&Fischer poznáte snadno - je to patrně jediný velkosériový výrobce ozvučnic z břidlice, materiálu, který započal svůj vznik někdy před půlmiliardou let a který je mimořádný svými estetickými a vlastně i tlumícími vlastnostmi. Krom náročnosti opracování a výrazné estetické stránky, která nemusí být přijatelná pro každého, je to tak vlastně skvělý materiál pro ozvučnice reprosoustav.

Výroba reprosoustav započala v roce 1981, od roku 1996 pracuje zakladatel Thomas Fischer s technikem Michaelem Mudrou (je to ten Michael Mudra, který má na svědomí také vlastní značku, pod níž přichází na svět rozmanitá napájecí filtrační zařízení). Materiál na výrobu kabinetů pochází z podzemních dolů ve Fredeburgu, které se specializují na těžení velkých plátů.

Zajímavé je, že přestože Fischer&Fischer nepatří mezi veliké výrobce, má v osazení svých modelů vlastní měniče. Základem výrobního programu jsou dvoupásmové modely, z nichž největší je (stále kompaktní) sloupek SN-270.

2020 01 30 TST Fischer Fischer SN 270 2

Ten má vzhled, který jasně zapadá do firemních standardů - je tu břidlicová základna s výškou 4 cm, na kterou je napojena poměrně štíhlá, ale přesto díky kamennému provedení výrazná břidlicová skříň se zkosenými hranami. Reprosoustavy měří 101 cm, do šířky jen 18,4 cm a do hloubky 25 cm. Díky panelům s tloušťkou 1,4 a 2 cm váží kabinet tučných 44 kg, přestože uvnitř nejsou žádné vzpěry a další tradiční zpevňující prvky, jen základní tlumení.

Měniče jsou soustředěny na čelní stěně, jsou tu tři v D´Appolito rozložení, tedy dva středobasy a mezi nimi kopulka měniče vysokotónového. Na rozdíl od vyšších modelů tu reproduktory nespojují kovové pláty a SN-270 tak působí techničtěji.

2020 01 30 TST Fischer Fischer SN 270 3

Zadní strana je čistá, ve spodní části je nainstalovaný bassreflexový nátrubek a pod ním výrazná destička s potištěnými popisky a dvěma páry mohutných reproduktorových terminálů.

O výšky se stará měkká látková kopulka o průměru 2,8 cm, středobasové kónusy jsou z blíže nespecifikované kovové slitiny s povrchovou úpravou a mají průměr 14,5 cm. Závěsy mají diagonální zpevnění a slibují velký výkmit membrány.

2020 01 30 TST Fischer Fischer SN 270 4

Výrobce udává u dvoupásmového konceptu jen to, že výhybka je druhého řádu s impedanční kompenzací. Charakteristická citlivost modelu SN-270 činí 88 dB / W / m a jmenovitá impedance 4 ohmy. Pracovní frekvenční rozsah by měl být 40 - 25 000 Hz (+/- 3 dB).

Sloupky SN-270 jsme poslouchali v pražském studiu Rodel Audio, kde jim společnost dělal dostatečně dimenzovaný systém, kde signál dodával Marantz SA-KI Ruby nebo Bluesound Node 2i a následně ho zpracovával Teac Esoteric C-03Xs s Teac Esoteric S-03, případně Primare PRE32 a Primare A34.2. Napájení obstarávaly filtry a oddělovací trafo Mudra PX, propojeno bylo kabely Mudra a Pangea, případně Cardas Parsec. Ke srovnání byly mimo jiné i firemní modely SN-70 a SN-170.

2020 01 30 TST Fischer Fischer SN 270 5

Ťuknutí na korpus akustické kytary v "Let it rain" Patricie Barber ("The Dali CD Vol. 1" | 2006 | Dali | 2006023) bylo hutné a zaplňující místnost bez problému hlubokou, temnou energií. Malé reprosoustavy mají příjemně přirozenou artikulaci nejhlubšího pásma, takovou jaksi uvolněnou, snadnou a nenáročnou. Reprosoustavy hrají spíše šťavnatěji, žádná suchost - při rozvibrování až neuvěřitelné masy vzduchu cítíte až vášnivý bas s krásnou bohatostí, přitom ale technicky naprosto přiměřeně třídě informativní a přesný.

Mocnost a objemnost neopouští SN-270 ani ve středním pásmu, kde hlas Doris Day v "Penny from Heaven" ("Diamond Voices of the Fifties" | 2015 | STS Digital | STS-6111140) zněl snad s trochu jemnějším stylem, ale hutný, včetně toho správného "hrudníkového" přídechu, který podtrhuje dojem lidské tělesnosti. Expresivitu některých aspektů starší nahrávky (typu sykavek) zvládají sloupky s decentním nadhledem, bez nějakého zdůrazňování, hrají spíše klidněji, ale v tomto ohledu velmi intenzivně přebírají charakter (a schopnosti) připojené elektroniky. Samy o sobě mají nakročeno do světa dospělého high-endu.

2020 01 30 TST Fischer Fischer SN 270 6

V cinkotu nejvyšších tónů ve "Spinning Wheel" od Blood, Sweat & Tears ("Blu-spec CD - Feel the Difference" | 2009 | SONY | SICP 20048-9) bylo znát, že reprosoustavy nehrají na analytickou notu, ačkoliv informací je v reprodukci dostatečně. Je zajímavé, jak dokážou malé sloupky ve své solidní přesnosti a přirozenosti znít tak nějak "obyčejně normálně". Možná by zrovna činely snesly lehkou stopu expresivity navrch, ale důstojná hladkost je příjemně poslouchatelná a velmi slušná i na vysokou cenovou hladinu, kam SN-270 patří.

Neměly byste se nechat ošálit kompaktní ozvučnicí a nikterak velkými měniči, dynamicky jsou SN-270 velmi schopné - v "Danse Macabre" Camille Saint-Saënse ("Crystal Cable Arabesque" | 2009 | Crystal Cable | CC 200901) možná necítíte takový fyzický důraz, ale zvuk se umí velmi snadno nadechnout a rozlétnout, přes svůj objem a jakousi kvalitu hmatatelnosti není těžký nebo nějak pomalý. Opět pomůže mít naddimenzovaný a velký zesilovač (nebo dva...), ale v SN-270 dřímá mimořádně odvážný dynamický potenciál ruku v ruce se samozřejmou autoritou a až monstrózní mocností proudící energie, vezmeme-li v potaz fyzické rozměry. SN-270 jsou stejně překvapivé jako drobné děvče, které před vámi zvedne pytel cementu bez náznaku dřiny.

2020 01 30 TST Fischer Fischer SN 270 7

V DNA Fischer&Fischer nenajdete zakódovanou nějakou výraznou technicistní analytičnost (takže jí logicky ani SN-270 nijak neoplývá) a přesto byla přehlednost Dvořákovy "Symfonie č. 8 v G-dur op. 88" v podání RSO Berlin ("pure music ONE" | 2008 | AUDIO | 03-08) velmi dobrá a velmi samozřejmá. Jemné detaily a dozvuky zůstávají opravdu jemné, na druhou stranu tu není žádná zastřenost nebo pocit, že někde něco chybí. SN-270 mají dar nabídnout reprodukci tak přirozenou a tak uspořádanou, že nemáte potřebu hledat lepší artikulaci a hlubší detail, minimálně ne v této cenové třídě. Ke svému dospělému projevu si ale skutečně řeknou o elektroniku na skutečné výši a jako u všech firemních modelů, i tady se vyplatí na ničem nešetřit.

Líbilo se nám, jak i jadrnější a upřímně trochu chaotičtější nahrávku "Quiet Corners and Empty Spaces" od The Jayhawks ("AUDIOphile Pearls Vol. 17" | 2016 | AUDIO | 06-16) dokázaly reprosoustavy zkrotit a nabídnout ji plastickou a dobře čitelnou. Stereo báze byla na šíři definovaná vzájemným odstupem ozvučnic, ty už na sebe nepoutají téměř žádnou pozornost a dění nechávají odehrát se mezi nimi, kde je šířka stabilní a jednotlivé instrumenty mají svůj prostor a to dokonce nejen na pravolevé, ale i na předozadní ose.

2020 01 30 TST Fischer Fischer SN 270 13

Téměř k nevíře je to, že SN-270 v podstatě "stačily" i mohutnému basovému náporu ve "Flight of the Cosmic Hippo" ("Extended Dynamic Experience 4" | 2015 | STS Digital | STS-6111145). Hudba zněla trochu nadýchaně, uvolněná a pohodlně plynoucí, neženoucí se kupředu, ale naopak podmanivě samozřejmá a kultivovaná. Vlastně z jakéhokoliv úhlu pohledu dostatečná a šarmantně (byť nijak koketně) provokující k poslechu další, další a další skladby.

Sloupky Fischer&Fischer SN-270 jsou kompaktní, ale přesto umí nabídnout zvuk, který tomu rozhodně neodpovídá a který rozhodně překvapí. Překvapí svou plností, svou energií, svou transparentností a tím, jak vstřebává charakter a schopnosti připojené elektroniky (takže stojí za to nepodcenit její volbu) a na druhou stranu dokáže být zvuk kultivovaný a vstřícný k posluchači i u nahrávek na zvukařské hraně. Kouzlo SN-270 (a vlastně značky obecně) spočívá v interních ozvučnicích, minimu zabarvení a maximalizaci dynamického potenciálu těch kterých měničů. I u SN-270 pak všechno funguje a jejich úhledný a plný zvuk je velmi snadné si užívat.

MĚŘENÍ - FREKVENČNÍ ODEZVA + IMPEDANCE + WATERFALL

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 25 metrů čtverečních a s mírnými akustickými úpravami v konstrukci stropu a přítomnosti akustických panelů.

Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti. Měřeno bylo pomocí software Clio Pocket a kalibrovaného mikrofonu, reprosoustavy byly umístěny v poslechové pozici patrné z doprovodných fotografií.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

2020 01 30 TST Fischer Fischer SN 270 m1

Frekvenční odezva - v ose (červená) a pod úhlem 30° (černá)

Na naměřené frekvenční odezvě jsou vidět sedla na cca 80 Hz a na cca 3 kHz, která jsou zjevně zdůrazněna akustickými vlastnostmi prostoru. Jinak se ale SN-270 bez potíží vejdou do běžné tolerance +/- 3 dB v působivém rozsahu 30 - 20 000 Hz, takže i ve své kompaktní podobě jsou prakticky plnorozsahové. Je vidět, že střední pásmo je mírně výraznější a také poměrně citelný rozdíl v energii výšek v ose a mimo ni nabádá k experimentování s pozicí a natočením reprosoustav. Celkově tu ale žádné vysloveně problematické propady nebo výrazné zlomy v energii.

2020 01 30 TST Fischer Fischer SN 270 m2

Impedance (červená) a elektrická fáze (černá)

Přestože impedance se propadá až k zhruba 3 ohmů, děje se tak až kolem 200 Hz, kde už by to s elektronikou poplatnou této cenové kategorii nemělo být problematické. Naladění bassreflexu lze odhadnout někam kolem 32 Hz, mírná vlnka kolem 130 Hz prozrazuje patrně přítomnost mírného vnitřního stojatého vlnění. Jinak je ale impedance výtečně čistá, prostá náznaků jiných rezonancí a artefaktů, které by mohly zabarvit výsledný zvuk. Elektrická fáze má velmi klidný průběh bez jakýchkoliv excesů a SN-270 by tak neměly mít nepřiměřené nároky na stabilitu elektroniky a jejích schopností dodat proud.

2020 01 30 TST Fischer Fischer SN 270 m3

Waterfall

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [<-- 20m2] [ × ] | STŘEDNÍ [--> 20m2 / <-- 40m2] [ +/- ] | VELKÁ [--> 40m2] [ ✓]

Kč 163 350,- / EUR 6 050,-

FOTOGALERIE

--- --- --- --- ---

KLADY

+ dynamičnost

+ hodně zvuku a energie z malého prostoru

+ bytelná konstrukce, která přetrvá

+ moc pěkná otevřenost

ZÁPORY

- navzdory malým rozměrům potřebují dost prostoru

--- --- --- --- ---

PRODÁVÁ: Rodel Audio | www.rodel-audio.cz , PP Hifi | www.pphifi.cz , AUDIOFEEL | www.audiofeel.sk , Artaudio | www.artaudio.sk 

DOVOZCE: IBD Czech | www.ibd-czech.cz | www.ibd-slovakia.cz 

XAVIAN Virtuosa Anniversario & Riviera Labs Levante

Perfect Sound Group

Denon PerL Pro - True Wireless sluchátka do uší

AV Center

Thrill Audio

Horn Distribution

200 200 audiocenter

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

RP Audio

Mareka Audio

TYKON

Dynaudio EMIT

Perlisten reprosoustavy

Gramofony Robert Meyer

HIFI GUIDE

Lab12 | Audiofeel

Audio Video Kino Bratislava 2024

AKTUÁLNÍ REDAKČNÍ SESTAVY

[1] HLAVNÍ SESTAVA
[2] NEARFIELD SESTAVA
[3] STŘEDNÍ SESTAVA
[4] VINYLOVÁ SESTAVA
[5] MOBILNÍ SESTAVA

ZESILOVAČE:

Norma Revo SC-2 [1] + [4]
Norma Revo PA 160 MR [1] + [4]
Musical Fidelity M8xi [2]
Grandinote Shinai
Cambridge CXA81 [3]

ZDROJE SIGNÁLU:

Métronome DSC [1]
Métronome Le Player 3 [1] + [2]
EverSolo DMP-A6 [3]
OPPO UDP-205 [1]
Roon [1] + [2]
EverSolo DAC-Z8 [2]
Apogee Groove [5]
Cambridge CXC [3]
Zidoo Z9X Pro [1] 
Zidoo Z9X [2]
SONY BDP-S1200

REPROSOUSTAVY:

KEF Blade One Meta [1]
Fyne Audio F1-5 [2]
Fischer&Fischer SN-70 [3]
Magnat Monitor Supreme 102

ANALOG:

VPI Scout [4]
+ Jelco SA-250
+ Hana ML
+ VPI ADS
+ HEXMAT Eclipse
+ HEXMAT Molekula
+ IsoAcoustics Gaia III
Grandinote Celio [4]
Rega Atlas MK2
AVID Level 45
HANA EH
DS Audio ST-50

KABELY:

REPRODUKTOROVÉ
Nordost Valhalla 2 (bi-wire jumper) [1]
Nordost Heimdall 2 [1]
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
ZenSati Authentica [2]

SIGNÁLOVÉ XLR
KrautWire Super Symetric Gold [1]
Nordost Heimdall 2 [1]
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
Nordost Red Dawn
ZenSati Authentica [2]
Cable4 Superblack [3]
TelluriumQ Black
Vincent Premium

SIGNÁLOVÉ RCA
Nordost Heimdall 2 [1]+[4]
Nordost Red Dawn
TelluriumQ Black
KrautWire Guru S
EagleCable Condor Blue
AudioQuest BigSur
AudioQuest Mackenzie
Cardas Clear (sluchátka)
Dynamique Audio Halo 2 (sluchátka) [5]

DIGITÁLNÍ
SOtM dCBL-CAT7u [1] 
SOtM dCBL-CAT7 [1]
SOtM iSO-CAT6 [1]
Nordost Heimdall 2 (HDMI) [1]
Nordost Heimdall 2 (ethernet) [1]
AudioQuest Carbon 48 [1]
Wireworld Platinum Starlight (USB) [2]
Dynamique Audio Horizon 2 (coax) [3]
Dynamique Audio Horizon 2 (USB)
Nordost Blue Heaven (coax)
Nordost Purple Flare (USB) [5]
2x AudioQuest Jitterbug FMJ [2]
AudioQuest Jitterbug [2]
Cardas HighSpeed SB (USB)
KrautWire Guru Digital (coax)
Black Rhodium Sonata (coax)
Monster Cable M1000 (HDMI) [2]
Monster Cable M1000 (optika) [1]

NAPÁJECÍ
Nordost Valhalla 2 [1]
Cardas Clear Beyond XL C19 [1]
VYDA Laboratories Orion [1]
Nordost Heimdall 2 [1]
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
IsoTek EVO3 Sequel
IsoTek EVO3 Premier [2]
IsoTek EVO3 Optimum [2]
IsoTek EVO3 Initium
ZenSati Authentica [2]

+ řada standardních low-cost kabelů

NAPÁJENÍ:

samostatný přívod a fáze 1x25A [1] 
GigaWatt G-C20A 2P (jistič)
GigaWatt LC-Y EVO (kabel)
GigaWatt G-044 (zásuvky)

IsoTek V5 Sigmas [1]
Norost QSource [1]
IsoTek V5 Titan [2]
IsoTek V5 Polaris [3]
IsoTek EVO3 Corvus [1]
Furman AC-210 A E

SLUCHÁTKA:

Focal Clear [2]+[5]
Denon PerL Pro [5]
Koss Porta Pro Wireless
Sennheiser IE 8 [5]
Koss Porta Pro CZ

OSTATNÍ:

SOtM sNH-10G & sCLK-EX [1]
SOtM iSO-CAT6 SE [1]
SOtM iSO-CAT7 [1]
Solid Tech Feet of Silence [1]
Solid Tech IsoBlack [1]
Cardas Multi Blocks [1]
Nordost QKore 6 [1]
Nordost QKore 3 [2]
Nordost Sort Kones [1] + [2]
Nordost Sort Lift [1]
Nordost QPoint [1] + [2]
Nordost Ti Pulsar Points [2]
IsoAcoustics Orea Indigo [2]
IsoAcoustics Gaia I [1]
IsoAcoustics Gaia III [3]
IsoAcoustics Aperta [2]
AudioQuest Fog Lifters [2]
AudioQuest Noise-Stoppers [1] + [2]
stojany Kudos S50
akustické prvky Sonitus Acoustic [1] + [2] + [3]
akustické prvky ASI Sugar Cubes [2]
SONOS One SL
65" UHD Philips 65OLED806 [1]
VPI HW16.5

MĚŘENÍ:

Clio Pocket 2.11
Room EQ Wizard
miniDPS UMIK-1
miniDSP H.E.A.R.S.
MCP CQ5620 (osciloskop)
CD generátor
Xavian Mondiale II

NÁBYTEK:

zakázkový stolek z 5 cm masivu [1]
Norstone Stäbbl [3]
NEO HIGH END Tripod [2]

Amarock Studio | Audio Solutions

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

200 200 avs Elfton Elevator - Scan-Speak Ellipticor High-End Audio Studio Roth Audio DiokAudio

Perfect Sound Group

CPT Praha AQ STUDIO Amarock Studio - špičkový zvuk Studio Hifistyl

Pure Sound Karlovy Vary

BSS Praha | Cabasse

Sonus faber & McIntosh - nejlepší reprosoustavy a zesilovače

  Studio Špalíček Ostrava - nejlepší hifi studio WDQ | EverSolo & Zidoo & Emotiva & Storm Audio VOIX

Amarock Studio | luxus Kalista a Rockport Technologies