ROTEL Michi zesilovače

Dnes Vám předkládám svůj snad nejdůkladněji provedený test přístroje v historii. Jeho celkové zkoumání probíhalo déle jak dva roky. A kdo že si zasloužil tak výjimečnou pozornost? Jedná se o na první pohled nenápadný integrovaný zesilovač z dílny Nelsona Passe s označením INT 30A. Ovšem ne náhodou byl podroben tak nezvykle podrobnému zkoumání.

Zpravidla bývá tento segment v oblasti high endu značně opomíjen. V dnešním testu ale narážíme na zcela unikátní komponent a proto ta důkladnost.

Technická část

Technickou část bych začal odkazem na článek Pass Labs XA 30.5 z ledna 2008 ( http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/zesilovace-koncove/37-pass-labs-xa-30-5.html ), abych se příliš neopakoval, protože výkonová část je v podstatě shodná. Zopakuji pouze základní princip stavby a tím je jednočinná třída A v kombinaci se supersymetrií. Pro ty, kteří nechtějí listovat v minulém článku přepisuji zkrácenou verzi toho podstatného, ostatní nechť odstavec přeskočí:

Supersymetrie řeší odvěký problém, a tím je použití globální negativní zpětné vazby při konstrukci tranzistorovýh zesilovačů. Při poslechových testech byl celosvětově vypozorován fakt, že použití zpětné vazby zhoršuje zvuk zesilovače v přímém protikladu s měřením parametrů, kde se výsledky zlepšují. Na druhou stranu nepoužitím této vazby vzrůstá u konvenčního zapojení celkové zkreslení zesilovače. A právě supersymetrie Nelsona Passe dává recept, jak se zkreslení zbavit při nepoužití zpětné vazby. Funguje na principu kombinace výhod diferenciálního zapojení se souhlasným výskytem rušivých signálů v obou symetrických polovinách obvodu, a tím jejich vzájemném vyrušení na výstupu (standardní diferenciální zesilovače zesilují pouze rozdílové signály a potlačují signály souhlasné). Výsledkem je pak stonásobné snížení zkreslení. Druhý základní kámen XA série je použití jednočinné třídy A. Toto obecně nejméně kompromisní řešení pracuje tak, že klidový proud je nastaven jako maximální a zároveň celou sinusoidu „tvoří“ pouze jeden tranzistor a to jak kladnou, tak i zápornou část a druhý tranzistor je pak jen proudovým zdrojem, otevřeným vždy naplno – to je ona jednočinnost. Nemůže proto ani teoreticky vznikat přechodové zkreslení, které doprovází průchod signálu z kladné do záporné půlvlny při push-pullovém zapojení.

Pro doplnění jedna analogie - jednočinná třída A se více blíží triodovému zapojení, push-pull pak např. pentodám.

Pro zajímavost bych uvedl základní rozdíl mezi firemním INT 150 a INT 30A. Napohled a to i ten vnitřní se jedná o shodné zesilovače. Liší se pouze zapojením. Stopadesátka využívá push-pullové zapojení v kombinaci s přepínáním do B třídy a tím je dosaženo vyššího výkonu při stejném chlazení, kdežto třicítka zůstává čistým nekompromisním jednočinným áčkem.

Předzesilovací část je shodná s firemní XP-10 - to znamená, že zabudovaný předzesilovač negeneruje zisk a vlastně jde o “zeslabovač“ s impedančním přizpůsobením vstupů a velmi sofistikovaným řízením hlasitosti. Samozřejmě jak už je zvykem u Passů - patentovaným. Takže žádné kompromisní potenciometry byť vyhlášené zde nenaleznete. V tomto ohledu už Pass konkurenci nadobro ujel. Oproti XP-10 je zabudovaná předzesilovací část napájena z výkonového stupně a tím z obřího transformátoru, čímž je zdroj extrémně předimenzován a předzesilovací část má pak zvukový charakter blíže spíš k XP-20. Tím myslím hlavně úroveň a bohatší podání basů. Ověřil jsem tuto skutečnost s firemními monobloky XA 100.5 i když asi není pravděpodobné, že by je někdo takto provozoval - to snad jen pro doplnění. (K mému překvapení i tuto funkci samotného předzesilovače splnil s velkým přehledem.) Spíše to otvírá myšlenku použití v bi-ampingu např. se stereoblokem XA 30.5.

Uživatelské vlastnosti

Obsluha INT 30 A je zcela bezproblémová. Obří regulátor hlasitosti je radost ovládat, má jemný chod a je přesný. Přepínání vstupů je také intuitivní. K dispozici jsou 4 vstupy, přičemž u prvních dvou máme možnost volby jak symetrického XLR, tak RCA cinch připojení. Na tomto místě bych si možná trochu posteskl, že chybí pásková smyčka. Je sice v dnešní době všem jasné, že kazetové či cívkové magnetofony nejsou zrovna na výsluní, nicméně tento „vstup-výstup“ má i dnes opodstatnění, např. pro připojení externího procesoru typu ekvalizéru, high pass filtru a podobných zařízení, upravujících zvuk systému, hlavně při vědomí, že se jedná o integrovaný zesilovač (u dělené verze lze toto zařízení mnohdy aplikovat mezi předzesilovač a výkonový zesilovač). Ostatně ani XP-10 tuto smyčku nemá, má ji až XP-20. Informativní fluorescenční displej je dobře čitelný i z větší vzdálenosti a pro ty, které by rušil, jej lze ztlumit a nebo úplně vypnout. Stejně jako u XA 30.5 je zesilovač vybaven funkcí stand-by, kdy se odpojí koncové stupně, ale budiče a další obvody zůstávají pod napětím, takže „rozjezd“ je urychlen a zároveň šetříte peněženku, když neposloucháte, což u čisté A třídy není zanedbatelná veličina. Je však lepší nechávat zesilovač zapnutý stále - odpadá pak čekání na optimální zvuk. Je až snad obecnou vlastností výrobků Pass Labs, že trvalé zapnutí jim prospívá jak zvukově, tak i životností - nedochází např. ke střídání teplot. Přípojná místa jsou velmi kvalitní a u reprosvorek, kdy při troše šikovnosti vyoperujete nesmyslné CE záslepky, lze použít nejen lopatky, ale i banánky. Výhodou je i pre-out výstup, např. pro připojení druhého zesilovače (třeba XA 30.5) při bi-ampingu (viz výše) nebo aktivního subwooferu, sluchátek a podobně. Možná bych ještě zdůraznil, že INT 30A nepotřebuje žádné síťové pračky, obzvláště bych varoval před používáním pasivních filtrů - v tomto případě musím dát za pravdu doporučení výrobce, dochází ke zhoršení kvality zvuku - hlavně v oblasti dynamiky a lehkosti přednesu. Jediným přínosem je použití kvalitního síťového kabelu.

Dálkové ovládání má velký dosah a navíc nemusíte při jeho použití mířit přímo na přístroj, ale třeba i na opačnou zeď a ono velí.

Stejně jako u lampových zesilovačů lépe sedí k INT 30 čistě stříbrné reprokabely, nejlépe v teflonu, popř. pěnovém teflonu či vakuu, nežli vyrobené pouze z mědi. U lamp je to dávno uznávaný fakt, u takto kvalitního tranzistoru stále jakoby váháme. Ověřeno-jasno. Stříbro lépe přenese kvality 30A.

Debatu o dostatečnosti výkonu již znovu nechci znovu otevírat - je prostě pro domácí poslech více než dostatečný.

Zvuk

Svým zvukovým charakterem má INT 30 A blíže lampovým k zesilovačům, než kombinace XA 30.5 + XP-10 resp. XP-20. Spíše se blíží kombinaci Nagra předzesilovače PL-L (lampa) s XA 30.5. Má tím blíže k legendární Aleph sérii ovšem s atributy čistoty a dynamiky supersymetrie. V kostce řečeno, jedná se o velmi sytý zvuk, jaký od čisté A třídy očekáváme spolu s éteričností a šarmem ušlechtilosti velmi drahých nekompromisních řešení. Možná to bude znít kacířsky, ale měl jsem pocit, že integrovaná verze působila v mnoha aspektech lépe, než výše zmíněná kombinace XA 30.5 + XP-10. Zachován zůstal hluboký holografický a plastický prostor a čistota a navíc přistoupil excelentní basfundament. Je možné, že se některá tvrzení mohou zdát až příliš absolutistická, ale díky více než dvouletému testování jsou mnohokrát ověřena. Rovněž výčet poslouchané hudby nemá smysl vypisovat - to by za tu dobu byl vpravdě rozsah vícedílného románu. Mohu pouze shrnout, že neexistuje žánr, který by nebyl otestován a vše od vážné hudby až po techno zesiloval INT 30A s velkým přehledem - takže je zcela jedno co máte v oblibě, zde vyhoví každému.

Změnou oproti zmiňovanému testu Hi-Fi Voice je i obměna jak zdrojů digitálního signálu, tak možnost zapojení na čistě elektrostatické reprosoustavy. Tím se rozšířilo i ověření zpracování moderního digitálu spolu s možná problematičtější zátěží na výstupu. A právě spojení s elektrostavem je to pravé ořechové. Zde nastává ta nirvána z množství přenesených barev zvuku spolu s extrémní stabilitou, kde ostatní tranzistorová konkurence kolabuje a to nejen obrazně. Pro upřesnění - zesilovač byl dlouhodobě testován ve dvou systémech. První se skládal z CD přehrávače Nagra CDP, analogovou část zde suploval magnetofon Nakamichi Dragon, zesilovač živil reprosoustavy Quad ESL 2905. Vstupní část systému byla podpořena pračkou proudu Accuphase PS 1200V. Prokabelováno KrautWire Fractal nebo Silver Surprise, signálové kabely pak KrautWire Passion a Guru SX, síťové kabely - Orbit PA II a SIX. To vše v místnosti středně zatlumené o výměře 25m^2. Základem druhého systému byl gramofon SME 20/2A, osazený přenoskou Lyra Argo i, phono předzesilovač Nagra BPS, digitální část opět zastupovala Nagra CDP, zdroje signálu podpořeny opět pračkou Accuphase PS 1200V. Reprosoustavy v tomto systému byly B&W 801D, připojené kabely KrautWire ORG. Signálové a síťové shodné s prvním systémem. Místost měla 35 m^2. Z doplňků lze uvést pračku LP VPI, rozvodnici Furutech, CD Clarifier Bedini, RF Stopper AudioQuest, demagnetizační LP Cardas, desky Technistone ve stojanu Standfon, M-block a další.

Samozřejmě za období testování bylo použito více zařízení k porovnání, ale výčet by také neměl valného významu. Spíše bych jednoduše konstatoval, že Pass INT 30A je návykovým zařízením. Jakmile se zaposloucháte do jeho zvuku ztrácíte zájem cokoliv dále v sestavě měnit. Nejen úchvatný basový základ, ale množství a pravdivost barev jednotlivých zvuků vás dovádí až do jakéhosi transu, kdy stále chcete poslouchat další a další nahrávku až pomalu zjišťujete, jak chudý hudební archiv doma máte. Prostě vás domácí poslech baví, neunavuje a klidně zkousnete i poslech rádia (pokud tedy něco poslouchatelného zrovna vysílají). Snad má na tyto úžasné pocity vliv fakt, že třicítka má teplejší charakter podání zvuku, nebo že vytváří iluzi pravdy v celém spektru. Jestli je toto dokonalost 21. století, tak jsem velmi rád, že jsem měl možnost si ji vychutnat a zároveň se o tuto skutečnost podělit, byť prostřednictvím testu. Nemalou roli hraje i kouzlo tichého nočního poslechu. Nemusíme přece pokaždé burácet a vyhánět pavouky z děr. Je to sice chvíli zábava, kterou INT 30 A s bravurou zvládá a to až do frenetického klepání sousedů ať už toho necháte, nebo spíš, a to je pravděpodobnější, se s vámi zaposlouchají do hudby a mohou jen závidět, že nejsou s vámi v místnosti. Ono kouzlo spočívá v úžasné malebnosti a jakési atmosféry, při které přechází až mráz po zádech. A to je stále řeč „ pouze“ o integrovaném zesilovači. Za tuto ambietnost by u jiných produktů bylo určitě nutné sáhnout daleko hlouběji do kapsy. Nevím - harmonické se zdají být harmoničtějšími a to samozřejmě nejen při poslouchání potichu. Nejvíce tento aspekt vynikal při poslechu analogu a hudby, kde zdroj digitálních dat byl ve vysokém rozlišení. Nicméně i k dnes už zatracovanému CD médiu se chová přátelsky; kupodivu i výšky byly čisťounké. Určitě vám nenaskáčí pupínky z typicky umělohmotného a ostřejšího zvuku, které se pravidelně objevují když používáme kompromisní zařízení.

Závěr

Svým výjimečným zvukem a ještě zaplatitelnou cenou je pro většinu normálních milovníků hudby Pass INT 30 A logickým konečným řešením v oblasti integrovaných zesilovačů.

Kč 139 990,-

--- --- --- --- ---

KLADY

+ excelentní zvuk

+ stabilní do jakékoliv zátěže

+ tento přístroj má oproti konkurenci neuvěřitelný poměr cena / výkon

+ velmi poctivá konstrukce

ZÁPORY

- pracnější odstraňování CE záslepek

--- --- --- --- ---

VIZITKA PRODEJCE

KAS Audio

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  – www.kasaudio.cz 

+420 602 406 436

XAVIAN Virtuosa Anniversario

Perfect Sound Group

DENON SHOP | e-shop hi-fi a domácí kino

AV Center - hi-fi studio Praha Vinohrady

Thrill Audio

Horn Distribution

200 200 audiocenter

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

RP Audio

Kohut Audio

Dream Audio

Mareka Audio

Dynaudio EMIT

Perlisten reprosoustavy

High-End Audio Studio

200 200 hifiguide

AKTUÁLNÍ REDAKČNÍ SESTAVY

[1] HLAVNÍ SESTAVA
[2] NEARFIELD SESTAVA
[3] STŘEDNÍ SESTAVA
[4] VINYLOVÁ SESTAVA
[5] MOBILNÍ SESTAVA

ZESILOVAČE:

Norma Revo SC-2 [1] + [4]
Norma Revo PA 160 MR [1] + [4]
Grandinote Shinai [2]
Cambridge CXA81 [3]

ZDROJE SIGNÁLU:

- [1]
OPPO UDP-205 [1]
Roon [1] + [2]
EverSolo DAC-Z8 [2]
RME ADI-2 DAC FS [3]
Teac NT-503
Apogee Groove [5]
Cambridge CXC [3]
Zidoo Z9X
SONY BDP-S1200

REPROSOUSTAVY:

- [1]
Fyne Audio F1-5 [2]
Fischer&Fischer SN-70 [3]
Magnat Monitor Supreme 102

ANALOG:

VPI Scout [4]
+ Jelco SA-250
+ Hana ML
+ VPI ADS
Grandinote Celio [4]
Rega Atlas MK2
AVID Level 45
HANA EH
DS Audio ST-50

KABELY:

REPRODUKTOROVÉ
Nordost Heimdall 2 [1]
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
Nordost Red Dawn
InAkustik LS-1603 [2]
ZenSati Authentica

SIGNÁLOVÉ XLR
KrautWire Super Symetric Gold [1]
Nordost Heimdall 2 [1]
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
Nordost Red Dawn
ZenSati Authentica [2]
Cable4 Superblack [3]
TelluriumQ Black
Chord Signature (XLR-DIN)
Vincent Premium

SIGNÁLOVÉ RCA
Nordost Heimdall 2 [1]+[4]
Nordost Red Dawn
TelluriumQ Black
KrautWire Guru S
EagleCable Condor Blue
AudioQuest BigSur
AudioQuest Mackenzie
Cardas Clear (sluchátka)
Dynamique Audio Halo 2 (sluchátka) [5]

DIGITÁLNÍ
SOtM dCBL-CAT7u [1] 
SOtM dCBL-CAT7 [1]
SOtM iSO-CAT6 [1]
Nordost Heimdall 2 (HDMI) [1]
Nordost Heimdall 2 (ethernet) [1]
AudioQuest Carbon 48 [1]
Wireworld Platinum Starlight (USB) [2]
Dynamique Audio Horizon 2 (coax) [3]
Dynamique Audio Horizon 2 (USB)
Nordost Blue Heaven (coax)
Nordost Purple Flare (USB) [5]
2x AudioQuest Jitterbug FMJ [2]
AudioQuest Jitterbug [2]
Cardas HighSpeed SB (USB)
KrautWire Guru Digital (coax)
Black Rhodium Sonata (coax)
Monster Cable M1000 (HDMI) [2]
Monster Cable M1000 (optika) [1]

NAPÁJECÍ
Siltech Ruby Mountain II powerCON [1]
Nordost Valhalla 2 [1]
VYDA Laboratories Orion [1]
Nordost Heimdall 2 [1]
Nordost Frey
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
IsoTek EVO3 Sequel
IsoTek EVO3 Premiere
IsoTek EVO3 Initium
ZenSati Authentica [2]

+ řada standardních low-cost kabelů

NAPÁJENÍ:

samostatný přívod a fáze 1x25A [1] 
GigaWatt G-C20A 2P (jistič)
GigaWatt LC-Y EVO (kabel)
GigaWatt G-044 (zásuvky)

GMG Power Harmonic Hammer 3000P [1]
SOtM sPS-500 [1]
iFi iPower (pro RME) [2]
IsoTek V5 Polaris [3]
IsoTek EVO3 Corvus [1]
Nordost Qbase Qb8 [2]
Furman AC-210 A E

SLUCHÁTKA:

Focal Clear [2]+[5]
Bowers & Wilkins PI7 [5]
Koss Porta Pro Wireless
Sennheiser IE 8 [5]
Koss Porta Pro CZ

OSTATNÍ:

SOtM sNH-10G & sCLK-EX [1]
SOtM iSO-CAT6 SE [1]
SOtM iSO-CAT7 [1]
Nordost QKore 6 [1]
Nordost QKore 3 [2]
Nordost Sort Kones [1] + [2]
Nordost QPoint [1] + [2]
Nordost Ti Pulsar Points [2]
IsoAcoustics Orea Indigo [2]
IsoAcoustics DELOS 1815W1 [4]
IsoAcoustics DELOS 1815W2 [2]
IsoAcoustics Gaia III [3]
IsoAcoustics Aperta [2]
AudioQuest Fog Lifters [1] + [2]
AudioQuest Noise-Stoppers [1] + [2]
Xavian Quarta Stand
stojany Kudos S50
akustické prvky Sonitus Acoustic [1] + [2] + [3]
akustické prvky ASI Sugar Cubes [2]
SONOS One SL
65" UHD Philips 65OLED806 [1]
VPI HW16.5

MĚŘENÍ:

Clio Pocket 2.11
Room EQ Wizard
miniDPS UMIK-1
miniDSP H.E.A.R.S.
MCP CQ5620 (osciloskop)
CD generátor
Xavian Mondiale II

NÁBYTEK:

zakázkový stolek z 5 cm masivu [1]
Norstone Stäbbl [2]
NEO HIGH END Tripod [3]

Amarock Studio | Audio Solutions

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

200 200 avs 200 200 elfton 2021 200 200 rodel audio Roth Audio Panter | dovozce značek Sennheiser a ProAc

Musical Fidelity

CPT Praha AQ STUDIO Amarock Studio - špičkový zvuk Studio Hifistyl

Sonus faber & McIntosh - nejlepší reprosoustavy a zesilovače

  Studio Špalíček Ostrava - nejlepší hifi studio AVHIFI | Storm Audio & Emotiva VOIX

Amarock Studio | luxus Kalista a Rockport Technologies