2023 11 30 TST Harangi Parus MK 1

„První pokus o zvuk“ brněnských Harangi Sound, založených všestranným Viktorem Harangim, měl podobu velmi neobvykle „syrových“ regálovek Parus. Ty zůstávají v nabídce, nicméně jsou nově doplněny o obdobně velký, něco přes polovic stojící a též nápadně přírodní model Parus MK (ani jedna, ani dvě, prostě jen MK). Místo zesnulého Bohumila Sýkory jeho přípravu dostal na starost Martin Klučka, aby provedl jakousi novou interpretaci stejné myšlenky.

A na pohled se skutečně i v podstatně jednodušších tvarech nového modelu objevuje původní koncept – vpředu jsou dva měniče, vzadu bassreflex, na pohled identické s první verzí. Celá konstrukce ozvučnice z MDF profilů je ovšem čistě pravoúhlá, vyvedená v esteticky nijak neupravené povrchové úpravě, opatřené pouze matným povrchovým lakem kvůli trvanlivosti a odolnosti.

VIDEO

Signifikantním designovým prvkem je rozhodně bohaté potištění všech stran skříně vyjma horní a spodní. Na bocích najdete pruhy, vpředu a vzadu množství symbolů a vysvětlivek. Kolem reproduktorů je to jejich popis, vzadu logo, technické parametry nebo dokonce naměřená frekvenční odezva. Je to věru odvážně „jiné“. Zdali vás takto odhalená a vše přiznávající estetika osloví, to je individuální, zpracování nicméně není špatné.

Parus MK jsou spíše kompaktní, z 1,9 cm tlustých stěn je poskládán kvádr s výškou 30 cm, šířkou 19 a hloubkou 26 cm. Vše je spojeno 24 přiznanými šrouby o délce 6 cm, na spojích je silikonové těsnění – jak bylo řečeno, Harangi Sound tu skutečně hrají na přiznání všeho.

2023 11 30 TST Harangi Parus MK 2

Tweeter (v každé bedně osazený mimo osu kvůli zmenšení množství nežádoucích odrazů, přičemž pár má zrcadlovou symetrii) pochází od SB Acoustics, měkká textilní kopulka o průměru 2,5 cm je zasazena do malého zvukovodu a vzadu se nachází uzavřená pracovní komora s neodymovými magnety.

Hliníková membrána středobasu značky Dayton měří pět palců, má klasický gumový závěs a feritový motor. Zajímavostí je vyvedení energie z jeho zadní strany pomocí bassreflexového nátrubku vytištěného na 3D tiskárně.

2023 11 30 TST Harangi Parus MK 6

Frekvenční výhybka je namontována na desce plošných spojů na jedné z bočních stěn a osazena komponenty od Jantzen.

Přestože výrobce nemluví o technologických a koncepčních úpravách a soupis jednotlivostí je jako přes kopírák od prvního Parus, už natištěná křivka frekvenční odpovědi vypovídá o tom, že se ladilo znovu a mírně jinak.

2023 11 30 TST Harangi Parus MK 8

Parus MK jsme poslouchali primárně v hlavní sestavě, kde hrál Métronome DSC, napájený přes GMG Power Harmonic Hammer 3000P a zesiloval Riviera Labs Levante. Zde k porovnání byly KEF Blade One Meta. Samozřejmě jsme ale zkoušeli i decentnější, přiměřenější sestavu Cambridge CXA81 / Cambridge CXC a srovnávali s Fischer & Fischer SN-70. O kabelech a dalším příslušenství se dozvíte v pravém sloupci -->.

Razantní rockovou „Gentlemen“ od The Afghan Whigs („Gentlemen“ | 1993 | Elektra | 0075596150125) se nezdá, ale baskytara tu tepe unisono s kopákem a vytváří celkem mocný příval basové energie, která navíc není vůbec bez definice – tedy na dobrém systému. Parus MK mají tendenci maličko subjektivně akcentovat tu hezkou část rytmiky, buben sám už začíná být nejen naznačený. Na dostupné regálovky je to víc než fajn. V zvuku se nicméně tu a tam projeví i odfouknutí bassreflexu, byť nepůsobí otravně, spíše skutečně doplní spodní oktávy a dá jim trochu dalšího důrazu. Ladění je spíš směrem k plnější měkkosti, než k audiofilsky precizní definici, ač to vůbec nevadí, v kontextu téhle ceny není vůbec nic ke stížnostem.

2023 11 30 TST Harangi Parus MK 14

„Love Is Love“ Grace Potter („Daylight“ | 2019 | Fantasy | 0888072117396) ukázala, že Parus MK mají tendenci hudbu prezentovat s náznakem té proslulé dvoupásmové kouzelnosti. Je tu cítit fokus na střední pásmo, vokál vystupuje do popředí maličko víc, jako ta hlavní složka skladby a vlastně se to příjemně poslouchá. Záznam sám má celkem prominentní sykavky, Harangi je podají spíše nekonfliktně, jemněji, neřezající. Rozlišení je v dané třídě rozhodně nadstandard, ale není to analytický typ zvuku, hraje se tu spíš na plnost a bohatost. Výsledek je libý, vlastně až muzikální, přičemž čistoty je za 26 tisíc kolik si jen můžete přát.

Vysoké tóny jsou v „Moon Song“ od laureátky ocenění pro nejlepší jazzovou zpěvačku roku Cécile McLorin Salvant („Ghost Song“ | 2022 | Nonesuch | 0075597914672) zaznamenané adekvátně tomu, že jde o moderní nahrávku. Jsou jasné a znělé, krásně vykreslené a hezky tedy ukazují potenciál systému. Výškáč Parus MK k nim přistupuje spíše jemně, nezvonivě, ale se solidním rozlišením, tišší ševel má už i nějakou strukturu kupříkladu. Podání je překvapivě neefektní, vlastně civilní, žádná cinkavost nebo nadbytečné zvonění. Znamená to mimo jiné i toleranci k řekněme průměrným záznamům, které mají tendenci být agresivní právě v těchto frekvencích.

2023 11 30 TST Harangi Parus MK 15

Parus MK se chovají vlastně překvapivě disciplinovaně i u těžké skladby pro plný orchestr, jako je Wagnerova „Die Walküre“ (Leonie Rysanek / Karl Böhm / Bayreuth Festival Orchestra | 1997 | Classic CD | 81). Samozřejmě, že nepojmou její plný rozsah, logicky vás nezatlačí svou dynamikou do sedačky a pochopitelně, že mocné vzepětí orchestru je spíše načrtnuté, než nelimitované. Ale to je zcela poplatné kategorii kolem 30ti tisíc. Zejména hlas Paní Zpěvačky (její interpretace byla zařazena mezi ty nejlepší v historii) je svižný, artikulovaný a překvapivě lidský, vezmeme-li v potaz velikost reprosoustav. Do menších místností je síly úplně ok.

Eclipse“ francouzských top klavíristek sester Labéqueových (a spoluhráčů) z alba „Dream House Quartet“ (2023 | Deutsche Grammophon | 00028948588329) byla přehledná, volná, řekněme muzikálně sladěná v takové usměrněné pohodovosti. Čitelnost je vlastně snadná a byť zvuk klade důraz spíše na hudebnost a hladkou otevřenost, než na nuance a jemnůstky, takže milovníci perliček a jiskřiček v hudbě si tu asi úplně neužijí, hraje to prostě smysluplně, hezky a tak, že – samozřejmě v kontextu toho, kde se pohybujeme – nabízí dobrý vhled do nahrávky bez efektů a bez překážek. I kdyby stály Parus MK třeba 30 – 35 tisíc, pořád by to bylo ok a příjemný styl je odlišuje od mainstreamu.

2023 11 30 TST Harangi Parus MK 21

Co je ovšem naprosto největší devizou a kvalitou Harangi Parus MK, to je podání prostoru. Ať je to dobrým sfázováním nebo tvary ozvučnice či čímkoliv dalším, tak to funguje daleko, daleko nad běžnými očekáváními a standardy. Collinsova „You Can’t Hurry Love“ („Hello, I Must Be Going!“ | 1982 | WEA | 299263) leckde zní jaksi staženě a ploše, ne tak ale na Parus MK. Nechce se nám použít přímo slovo bezkonkurenční, ale naprosto neobvyklé to je – i v širokém rozestupu nabízí reprosoustavy homogenní scénu, ne obrovskou, nicméně přehlednou s ohromující snadností. Stereo báze je posazená za ozvučnice, dlí v prostoru úplně uvolněně a je to bezmála holografické, je tu šířka i hloubka, nástroje mají prostor dýchat a je to jednoduše krásné zobrazení, nestísněné a když už nic, tak tento jediný parametr reprodukce stojí za všechny peníze, které si výrobce říká.

Parus MK si nehrají na nekompromisní monitor, ale je to nástroj pro prezentaci zábavy. I přes jisté limity zejména vespod v celkové ráznosti zněla našlápnutá popovka jihofrancouzských živlů z Hyphen Hyphen („C`est las vie“ | 2023 | Parlophone | 0190296150043) živě, reprosoustavy hrají otevřeně a „voňavě“ už při běžné hlasitosti, vůbec nepůsobí tak „necitlivě“, jak by se dalo čekat podle definice v technických parametrech. Reprodukce má šarm, je neagresivní, hlasy vyznívají vysloveně parádně a je to vlastně všechno snadno konzumovatelné v nelimitovaném množství, s lehce „do zábavna“ podanou rytmikou a slaďoučkým vokálním rozsahem. Možná to není zvuk puristický, ale o to je zábavnější.

2023 11 30 TST Harangi Parus MK 16

Brněnští Harangi Sound kráčí svou vlastní cestou stran designu a vyrábí moderní alternativu, reprosoustavy pro nekonvenčně smýšlející a dost možná hlavně mladou klientelu. Odhlédnete-li od vnějšího stylu, který je silně individuální, dostanete v nejnovějším modelu Parus MK krásně hrající reprosoustavy. Krásně ve smyslu muzikálnosti, bohatosti, barevnosti a tolerantní příjemnosti, ale krásně i ve smyslu toho, že je prostě zábava ten zvuk poslouchat, ať už si chcete zrovna pustit rock, pop nebo akustické nástroje. Nečekejte puristickou reprodukci jiskřící detaily, ale stojí za to vyzdvihnout krásné hlasy, okouzlující prostor a víc muzikálnosti, než by cenovka napovídala. Tohle jsou opravdu dobré dostupné reprosoustavy.

MĚŘENÍ

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 50 metrů čtverečních, standardním zatlumením (basové pasti a absorpčně-difúzní panely Sonitus Acoustics, koberce, velké plochy sedaček, rozlehlá knihovna, podhled vyplněný vatou, záclony a těžké závěsy,...), byť bez rozsáhlých akustických úprav.

Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti. Měřeno bylo pomocí software Clio Pocket a kalibrovaného mikrofonu, reprosoustavy byly umístěny v poslechové pozici patrné z doprovodných fotografií. Měří se v referenční ose při průměrné úrovni akustického tlaku 80 dB / 1 m.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

2023 11 30 TST Harangi Parus MK m1

Frekvenční odezva - v ose (červená) a pod úhlem 30° (černá)

Hodnoty naměřené v reálném prostoru poměrně odpovídají tomu, co můžete odečíst ze zadní stěny reprosoustav a to je dobré. Mírný propad energie mezi 3 a 4 kHz může posloužit jako jakýsi přirozený filtr ostřejších tónů, je tu vidět i přiznaná mírná špička mezi 600 a 1 000 Hz. Na 50 Hz je zase možné spatřit typické chování bassreflexu. Obecně odhadujeme, že podle měření by mělo být lehce cítit, jakým způsobem budou reprosoustavy natočeny na posluchače, ale vlastně nijak zásadně. Celkový trend naladění je „na rovinu“. Protože výrobce neudává frekvenční rozsah, dá se hrubě odhadnout na cca 45 – 20 000 Hz (+/- 3 dB), což není špatné.

2023 11 30 TST Harangi Parus MK m2

Frekvenční odezva – v ose (červená) a vertikálně pod úhlem 30° pod osou (žlutá) a 30° nad osou tweeteru (zelená)

Ani ve vertikální rovině nejsou Parus MK úplně citlivé na nějakou úplně konkrétní výšku, byť v klasickém nastavení na běžném stojanu (tj. ani kdesi dole u podlahy, ani při zavěšení od stropu) jim bude nejlépe.

2023 11 30 TST Harangi Parus MK m3

Frekvenční odezva – jednotlivé měniče a bassreflex v blízkém poli

Zde je vidět, že bassreflex má relativně výraznou rezonanci v oblasti 820 Hz, byť ta nezasahuje až nad energii samotného středobasu.

2023 11 30 TST Harangi Parus MK m4

Frekvenční odezva na poslechovém místě (FFT) - levý kanál (červená) a pravý kanál (černá)

2023 11 30 TST Harangi Parus MK m5

Frekvenční odezva na poslechovém místě (impuls) - levý kanál (červená) a pravý kanál (černá)

2023 11 30 TST Harangi Parus MK m6

Frekvenční odezva na poslechovém místě (impuls) – celý pár

2023 11 30 TST Harangi Parus MK m7

Celkové harmonické zkreslení (zelená linka)

Celkové zkreslení je od 200 Hz a výše možné považovat za mile nízké, nicméně kolem 100 Hz a níže se dostává naopak do mírně vyšších hodnot.

2023 11 30 TST Harangi Parus MK m8

Zkreslení 2. (žlutá) a 3. (oranžová) harmonickou

2023 11 30 TST Harangi Parus MK m9

Waterfall

2023 11 30 TST Harangi Parus MK m10

Impulsní odezva @ 1 m v ose tweeteru

2023 11 30 TST Harangi Parus MK m11

Step response @ 1 m v ose tweeteru

2023 11 30 TST Harangi Parus MK m12

Impedance (červená) a elektrická fáze (černá)

Na grafu impedance je vidět, že ač byly použity stejné měniče a základní koncept, ladění je jiné. Jednak je tu ladící kmitočet systému o něco výš, na cca 48 Hz, jednak je průběh méně kompenzovaný. Na 350 Hz je vidět jakýsi zákmit drobné rezonance, pozitivní však je, že impedance neklesá pod 6 ohm. Elektrická fáze má sice jisté zvlnění, ovšem ne úplně velké a nevybočující do nějakých extrémů, takže lze říct, že Parus MK budou průměrně náročnými partnery pro zesilovač – s očekávanou elektronikou by to při běžných hlasitostech asi neměl být problém.

2023 11 30 TST Harangi Parus MK m13

CSD z výstupu akcelerometru v polovině výšky bočního panelu @ 2,83 V

Na cca 350 Hz, kde vidíme též jistou rezonanci na křivce impedance (ale jinde na frekvenční odpovědi například nic) je přítomen velmi silný rezonanční mód. Obecně je ozvučnice evidentně trochu méně tlumená.

2023 11 30 TST Harangi Parus MK m14

Porovnání naměřených vibrací a klidového stavu ozvučnice

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [<-- 20m2] [ ✓] | STŘEDNÍ [--> 20m2 / <-- 40m2] [ +/- ] | VELKÁ [--> 40m2] [ × ]

Kč 26 000,-

FOTOGALERIE

--- --- --- --- ---

KLADY

+ muzikální

+ cena v poměru k původní verzi

+ překvapivě hezké podání prostoru

+ vlastně hezké hi-fi za fér peníze jak má být

ZÁPORY

- design je velmi individualistický

--- --- --- --- ---

VÝROBCE: Harangi Sound | www.harangisound.com 

XAVIAN Virtuosa Anniversario & Riviera Labs Levante

Perfect Sound Group

Denon PerL Pro - True Wireless sluchátka do uší

AV Center

Thrill Audio

Horn Distribution

200 200 audiocenter

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

RP Audio

Mareka Audio

TYKON

Dynaudio EMIT

Perlisten reprosoustavy

Gramofony Robert Meyer

HIFI GUIDE

Lab12 | Audiofeel

Audio Video Kino Bratislava 2024

AKTUÁLNÍ REDAKČNÍ SESTAVY

[1] HLAVNÍ SESTAVA
[2] NEARFIELD SESTAVA
[3] STŘEDNÍ SESTAVA
[4] VINYLOVÁ SESTAVA
[5] MOBILNÍ SESTAVA

ZESILOVAČE:

Norma Revo SC-2 [1] + [4]
Norma Revo PA 160 MR [1] + [4]
Musical Fidelity M8xi [2]
Grandinote Shinai
Cambridge CXA81 [3]

ZDROJE SIGNÁLU:

Métronome DSC [1]
Métronome Le Player 3 [1] + [2]
EverSolo DMP-A6 [3]
OPPO UDP-205 [1]
Roon [1] + [2]
EverSolo DAC-Z8 [2]
Apogee Groove [5]
Cambridge CXC [3]
Zidoo Z9X Pro [1] 
Zidoo Z9X [2]
SONY BDP-S1200

REPROSOUSTAVY:

KEF Blade One Meta [1]
Fyne Audio F1-5 [2]
Fischer&Fischer SN-70 [3]
Magnat Monitor Supreme 102

ANALOG:

VPI Scout [4]
+ Jelco SA-250
+ Hana ML
+ VPI ADS
+ HEXMAT Eclipse
+ HEXMAT Molekula
+ IsoAcoustics Gaia III
Grandinote Celio [4]
Rega Atlas MK2
AVID Level 45
HANA EH
DS Audio ST-50

KABELY:

REPRODUKTOROVÉ
Nordost Valhalla 2 (bi-wire jumper) [1]
Nordost Heimdall 2 [1]
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
ZenSati Authentica [2]

SIGNÁLOVÉ XLR
KrautWire Super Symetric Gold [1]
Nordost Heimdall 2 [1]
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
Nordost Red Dawn
ZenSati Authentica [2]
Cable4 Superblack [3]
TelluriumQ Black
Vincent Premium

SIGNÁLOVÉ RCA
Nordost Heimdall 2 [1]+[4]
Nordost Red Dawn
TelluriumQ Black
KrautWire Guru S
EagleCable Condor Blue
AudioQuest BigSur
AudioQuest Mackenzie
Cardas Clear (sluchátka)
Dynamique Audio Halo 2 (sluchátka) [5]

DIGITÁLNÍ
SOtM dCBL-CAT7u [1] 
SOtM dCBL-CAT7 [1]
SOtM iSO-CAT6 [1]
Nordost Heimdall 2 (HDMI) [1]
Nordost Heimdall 2 (ethernet) [1]
AudioQuest Carbon 48 [1]
Wireworld Platinum Starlight (USB) [2]
Dynamique Audio Horizon 2 (coax) [3]
Dynamique Audio Horizon 2 (USB)
Nordost Blue Heaven (coax)
Nordost Purple Flare (USB) [5]
2x AudioQuest Jitterbug FMJ [2]
AudioQuest Jitterbug [2]
Cardas HighSpeed SB (USB)
KrautWire Guru Digital (coax)
Black Rhodium Sonata (coax)
Monster Cable M1000 (HDMI) [2]
Monster Cable M1000 (optika) [1]

NAPÁJECÍ
Nordost Valhalla 2 [1]
Cardas Clear Beyond XL C19 [1]
VYDA Laboratories Orion [1]
Nordost Heimdall 2 [1]
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
IsoTek EVO3 Sequel
IsoTek EVO3 Premier [2]
IsoTek EVO3 Optimum [2]
IsoTek EVO3 Initium
ZenSati Authentica [2]

+ řada standardních low-cost kabelů

NAPÁJENÍ:

samostatný přívod a fáze 1x25A [1] 
GigaWatt G-C20A 2P (jistič)
GigaWatt LC-Y EVO (kabel)
GigaWatt G-044 (zásuvky)

IsoTek V5 Sigmas [1]
Norost QSource [1]
IsoTek V5 Titan [2]
IsoTek V5 Polaris [3]
IsoTek EVO3 Corvus [1]
Furman AC-210 A E

SLUCHÁTKA:

Focal Clear [2]+[5]
Denon PerL Pro [5]
Koss Porta Pro Wireless
Sennheiser IE 8 [5]
Koss Porta Pro CZ

OSTATNÍ:

SOtM sNH-10G & sCLK-EX [1]
SOtM iSO-CAT6 SE [1]
SOtM iSO-CAT7 [1]
Solid Tech Feet of Silence [1]
Solid Tech IsoBlack [1]
Cardas Multi Blocks [1]
Nordost QKore 6 [1]
Nordost QKore 3 [2]
Nordost Sort Kones [1] + [2]
Nordost Sort Lift [1]
Nordost QPoint [1] + [2]
Nordost Ti Pulsar Points [2]
IsoAcoustics Orea Indigo [2]
IsoAcoustics Gaia I [1]
IsoAcoustics Gaia III [3]
IsoAcoustics Aperta [2]
AudioQuest Fog Lifters [2]
AudioQuest Noise-Stoppers [1] + [2]
stojany Kudos S50
akustické prvky Sonitus Acoustic [1] + [2] + [3]
akustické prvky ASI Sugar Cubes [2]
SONOS One SL
65" UHD Philips 65OLED806 [1]
VPI HW16.5

MĚŘENÍ:

Clio Pocket 2.11
Room EQ Wizard
miniDPS UMIK-1
miniDSP H.E.A.R.S.
MCP CQ5620 (osciloskop)
CD generátor
Xavian Mondiale II

NÁBYTEK:

zakázkový stolek z 5 cm masivu [1]
Norstone Stäbbl [3]
NEO HIGH END Tripod [2]

Amarock Studio | Audio Solutions

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

200 200 avs Elfton Elevator - Scan-Speak Ellipticor High-End Audio Studio Roth Audio DiokAudio

Perfect Sound Group

CPT Praha AQ STUDIO Amarock Studio - špičkový zvuk Studio Hifistyl

Pure Sound Karlovy Vary

BSS Praha | Cabasse

Sonus faber & McIntosh - nejlepší reprosoustavy a zesilovače

  Studio Špalíček Ostrava - nejlepší hifi studio WDQ | EverSolo & Zidoo & Emotiva & Storm Audio VOIX

Amarock Studio | luxus Kalista a Rockport Technologies