HIFIStyl

Když se čtrnáctého července roku 2009 objevila na stránkách Hi-Fi Voice recenze dipolárních elektrostatických reprosoustav 400i holandské firmy Final Sound, text začínal konstatováním, že s trochou nadsázky lze říci, že posluchač často „slyší to, co vidí". Mnohdy jde o zavádějící předsudek (například plechové membrány elektrodynamických měničů zdaleka ne vždy zní plechově), avšak u soustav pracujících na elektrostatickém principu nejde o předpojatost, nýbrž o zkušenost. U „elektrostatů" s charakteristicky průhlednými fóliovými membránami bývá viděné se slyšeným v subjektivně-objektivní shodě. Zde z průhledné membrány obvykle vyzařuje nadstandardně průzračný zvuk. A pokud je elektrostatická soustava zkonstruována opravdu dobře, potom se její přednes může stát synonymem transparentnosti reprodukce.

Úvodní zmínka o elektrostatických soustavách firmy Final Sound, založené v Holandsku počátkem devadesátých let minulého století, není náhodná. Výrobní program nyní představovaných soustav PioSound přímo navazuje na zvukově velmi zdařilé modely zmiňované značky. Hlavním tvůrcem jak dřívějších modelů Final Sound tak nových zdokonalených reprosoustav aktuální značky PioSound je dnes již sedmašedesátiletý belgický konstruktér a podnikatel Gaston Bastiaens. Zmiňovaného protagonistu, který před více než čtyřiceti lety s vyznamenáním vystudoval elektrotechniku a jaderné inženýrství na belgické univerzitě KU Leuven, do problematiky zasvěcení znalci oboru audio nazývají „otcem CD". V první polovině osmdesátých let dvacátého století byl inženýr Bastiaens v pozici generálního ředitele centrály společnosti Philips v nizozemském Eindhovenu, kde rozvíjel monumentální projekt tehdy převratného systému Compact Disc. Všestranně nadaný průkopník Gaston Bastiaens se podílel na řadě dalších inovací v oboru audio/video. Na internetu lze mimo jiné dohledat detailně popsané patenty novátorských konstrukcí elektrostatických reprosoustav, vypracovaných Gastonem Bastiaensem společně s týmem dalších odborníků.

Ačkoliv předmětem recenze je firemní vlajková loď, respektive vlajkový letec se vznešeným názvem Eagle, za alespoň stručnou zmínku stojí také o trochu menší dravec Falcon (Sokol), který se od většího sourozence liší nejen skladnějšími rozměry, ale především hybridní konstrukcí. Ta sestává z elektrostatického dipólového panelu reprodukujícího vysoké a střední tóny a originálně konstruovaného aktivního hlubokotónového modulu, osazeného dvojicí elektrodynamických reproduktorů s klasickou kónusovou membránou. Jeden z nich je použit jako dipól v otevřené ozvučnici, která plynule navazuje na elektrostatický panel. Druhý hlubokotónový reproduktor, umístěný blíž k podlaze, vyzařuje nízké kmitočty s akustickou pomocí uzavřené ozvučnice ve spodní části soustavy. Smyslem speciální konstrukce modelu Falcon s přechodovým dipólovým mezistupněm (zmiňovaným elektrodynamickým reproduktorem v otevřené části ozvučnice) mezi elektrostatickým dipólem nahoře a dynamickým reproduktorem v uzavřené ozvučnici u podlahy je dosažení celkově spojitějšího či kompaktnějšího charakteru reprodukce, než u elektrostatických soustav s konvenční hybridní dvoupásmovou konstrukcí.

Jak funguje Orel

Hledače maximálně transparentní reprodukce zvuku v celém akustickém spektru bez pochyb ještě více zaujme vyšší model Eagle, využívající výhodu přesně pracujícího elektrostatického systému v kompletním vyzařovaném pásmu od výšek až po hluboké tóny (technickým slovníkem řečeno je Eagle elektrostatickým širokopásmovým dipólem s nominální impedancí 4 Ω a oficiálně uváděným kmitočtovým rozsahem 45 Hz – 22 kHz v přísném tolerančním pásmu ±3 dB).

Sto sedmasedmdesát centimetrů vysoký „Orel" sice není na pohled průhledný (designově elegantní obdélníkovou soustavu kryje speciální průzvučná textilie v různých barevných provedeních dle vkusu zájemce), avšak samotnou členitou fóliovou membránu nelze nařknout z nedostatku transparentnosti. Velkoplošný elektrostatický panel je důmyslně rozčleněn na více segmentů, z nichž pouze menší část vyzařuje výšky. Nízké tóny jsou vyzařovány velkými segmenty, respektive většinovou plochou rozměrné fóliové membrány, čímž lze dosáhnout kmitočtově vyrovnané reprodukce bez použití konvenčního hlubokotónového reproduktoru. Výrobce popisovanou technologii nazývá zkratkou ESE (Electrostatic Elements).

Dalším důležitým konstrukčním prvkem je firemní technologie ADS (Active Diaphragm System). U obvyklé elektrostatické konstrukce je na pokovenou fóliovou membránu (elektrodu) přivedeno pouze stejnosměrné polarizační napětí a do obou vnějších elektrod (statorů z perforovaného plechu) je ve vzájemně opačné polaritě přiveden shodný vysokonapěťový hudební signál. Elektrostatické soustavy PioSound (a jim předcházející Final Sound) však používají inverzní řešení funkce elektrod s „aktivní" membránou, nazvané zmiňovanou zkratkou ADS. Na rozdíl od klasického invertoru, přivádějícího vzájemně obrácený hudební signál ke dvěma vnějším statorům, je v ADS konstrukci PioSound přiváděn vysokonapěťový proměnný hudební signál naopak na membránu. Statory jsou nyní statické i v elektrickém smyslu, protože je k nim ve vzájemně opačné polaritě přivedeno stejnosměrné polarizační napětí. Jeho zdroj tvoří síťový adaptér, obsažený v balení.

Pro pořádek ještě dodám, že kmitání membrány (u PioSound Eagle) vzniká odpuzováním shodných a přitahováním opačných elektrických nábojů mezi elektrostatickými poli statorů a proměnným polem lehoučké pokovené fólie, a to rovnoměrně v celé její ploše. Tím je dosažena výjimečná přesnost jejího kmitání podle zvukového signálu, senzační rychlost reakce a tím mimořádná transparentnost reprodukce. Díky extrémně přesnému přenosu rychlých tranzientních signálů je přednes bohatý na množství detailů, jemné prostorové informace apod.

Spodní část půdorysně obdélníkového podstavce tvoří velice hmotný litinový blok, zajišťující stabilitu soustavy. Kladně hodnotím i takový drobný designový detail, kterým jsou zkosené hrany litinového bloku a jeho částečně klínovitý, dopředu se zužující tvar, díky kterému se z pozice v křesle sedícího posluchače popisované těžké závaží stane prakticky neviditelným (schová se pod mírně skloněný plochý plechový kryt), čímž vynikne designová čistota modelu Eagle. Do prohlubně v zadní části podstavce jsou zapuštěny zlacené single-wiringové terminály WBT v průhledných protizkratových pouzdrech, umožňující připojení reprokabelu pomocí banánků, plochých vidlic nebo odizolovaného vodiče. V případě volby plochých vidlic je však třeba počítat se skutečností, že některé rozměrnější typy vidlicových konektorů se nemusí vtěsnat do nevelké prohlubně v podstavci.

Velmi transparentní a zároveň razantní přednes

Jak bylo již zmíněno v technické části recenze, díky vnější ochranné textilii (a také speciální tkanině za membránou, upravující z důvodu dosažení maximálně lineární kmitočtové charakteristiky akustickou impedanci v její blízkosti) jsou soustavy ve vizuálním smyslu prakticky neprůhledné. Přesto však posluchač tuší, že membrána je průhledná. Vlastně je to úplně naopak, než jak jsem psal na začátku. Slyšený zvuk vyzařovaný soustavami Eagle je natolik průzračný, že posluchač se neubrání představě, že i samotné membrány musí být transparentní. Vzniká zde cosi jako psychoakustika naruby... :)

Snad bych se měl omluvit za poněkud rozkošatělé předešlé věty. Chtěl jsem jimi obrazně ilustrovat především skutečnost, že PioSound Eagle zní výrazně jinak, než jak reprodukuje většina reprosoustav s klasickými elektrodynamickými reproduktory. A dokonce se odvážím vyslovit subjektivní názor, že přednes zkoumaného modelu je nadprůměrně brilantní i v rámci obecně transparentně znějících soustav elektrostatických.

K výsledné zvukové brilanci bez pochyb přispělo připojení soustav k přesně pracujícímu a subjektivně velmi „rychlému" integrovanému zesilovači Chord CPM 2800, propojenému pomocí high-endových signálových kabelů Kubala-Sosna Anticipation s luxusním přehrávačem kompaktních disků Chord Red Standard CD Player (elektrické propojení reprosoustav se zesilovačem zajišťovaly high-endové reprokabely Kubala-Sosna Fascination).

Hned v prvních poslechových minutách mne velice zaujala nejen zmiňovaná transparentnost a brilance, ale také nečekaná razance projevu, která u elektrostatických soustav není až tak obvyklá. PioSound dokážou nadchnout jak tzv. mikrodynamičností, která je u elekrostatů očekávatelná, tak makrodynamičností, kterou model Eagle opravdu vyniká nad konkurencí. Například výrazný úder paličkou na pevně napnutou blánu malého rockového či jazzového bubnu (virblu) působil opravdu razantně. A zdaleka nešlo pouze o poslech audiofilských nahrávek bicích. Velmi dynamicky vyzněl virbl například i na zvukově relativně „normálním" albu Pat Metheny Group – Imaginary Day. Zde je ovšem nutné dodat, že poslech tohoto alba byl úžasným až extatickým zážitkem nejen kvůli zvuku virblu, ale také díky senzačně otevřené, živé, plasticky vykreslené, dynamické a záživné reprodukci celé virtuózně hrající Methenyho kapely.

Samostatný odstavec zaslouží reprodukce hlubokých tónů. Vyznavačům basově hutného projevu nemusí imponovat skutečnost, že celkové vyvážení kmitočtového spektra preferuje výrazně prezentované vyšší tóny, což mimo jiné znamená, že korpusy hudebních nástrojů působí možná příliš étericky a zcela nejnižší subbasová oktáva není tak mohutná jako u klasických velkoobjemových reprosoustav či subwooferů. Zvukové klady elektrostatických PioSound Eagle jsou však natolik nepřeslechnutelné, že rozhodně zaslouží pozornost náročných hledačů maximálně čisté reprodukce. Například téměř subbasové tóny velkého bubnu v druhé skladbě na živém albu Eallin charismatické Mari Boine sice vyznívají snad až příliš decentně (pochopitelně zde velice záleží na akustice místnosti a pozici reprosoustav a posluchače v konkrétním prostoru), ale živost, expresivita, průzračnost a plastičnost reprodukce lidského hlasu či strunných hudebních nástrojů je natolik uhrančivá, že poslech se stává strhujícím zážitkem. Na rozdíl od nenápadně zastoupené zcela nejnižší subbasové oktávy, kterou lze případně posílit například pomocí některého ze špičkových modelů subwooferů Velodyne, jsou středně hluboké basy kolem 50 či 60 Hz reprodukovány nejev velice čistě, ale zároveň až nečekaně důrazně a dynamicky. Popisovaná kmitočtová oblast kolem středně hlubokých basů svou přesností s mimořádně nízkým zkreslením spolehlivě předčí obvykle trochu dunivou či „těžkopádnou" prezentaci hlubokých tónů u klasicky konstruovaných velkoobjemových soustav.

Je jasné, že extrémně „rychlé" elektrostatické soustavy nejsou pro každého. Určitě existuje mnoho posluchačů, kteří preferují zvukový charakter klasických elektrodynamických reproduktorů na nejrůznější způsoby. Přesto se musím zmínit o poměrně velké univerzálnosti modelu Eagle. Během poslechové části testu byla do CD přehrávače Chord vložena alba různých hudebních žánrů, z nichž zdaleka ne všechna patří do kategorie audiofilských. Mezi zvukově „obvyklé" nahrávky lze zařadit například album Město z peřin Vladimíra Mišíka & ETC..., nahrané v devadesátých letech minulého století. Reprodukce byla „elektrostaticky" detailní a zároveň nepostrádala temperament a již zmiňovanou dynamičnost. Velice otevřený, jasný a současně živý přednes přirozeně vtahoval do přehrávaných skladeb. Slyšené se obtížně popisuje slovy – to zkrátka musíte slyšet na vlastní uši!

PioSound Eagle velmi průzračně vykreslily pestrý a barevně bohatý svět symfonického orchestru při přehrávání Dvořákovy Novosvětské (Zdeněk Mácal, Milwaukee Symphony Orchestra, Koss Classics 1990) a zároveň s nečekanou razancí, důrazem a expresivitou vyznělo přehrávání alba Idlewild amerického hip-hopového dua OutKast. Klady představovaných soustav pochopitelně nejvíce vyniknou během poslechu kvalitně nahraných akustických nástrojů a hudebních těles, avšak jejich rychlost, dravost a průbojnost dokáže hypnotizovat posluchače i při reprodukci mnohých variant hudby elektrifikované. Holandské PioSound Eagle, senzačně průzračně zobrazující jemné zvukové nuance a případný vzdušný prostor nahrávek, lze opravdu považovat za univerzální, protože kromě akustických jemností a delikates umí přesně a důrazně reprodukovat také „tvrdé" hudební signály typu „dynamický výstřel z kanónu". Tvarově střídmý a tím designově nadčasový skvost Eagle si bez pochyb zaslouží pozornost příznivců maximálně čiré a zároveň temperamentní reprodukce.

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [< 20 m2] [ ✓] | STŘEDNÍ [> 20 m2 / < 40 m2] [ ✓] | VELKÁ (> 40 m2) [ ✓]

Kč 209 990,- (pár)

--- --- --- --- ---

KLADY

+ extrémní přesnost reprodukce v celém vyzařovaném akustickém spektru

+ mimořádně vzdušné zobrazení prostorové scény

+ výjimečná detailnost

+ vynikající dynamičnost, dříve neslýchaná u elektrostatických soustav

+ příjemně střídmý, nadčasový a univerzální design

ZÁPORY

- vyznavače sametového či temnějšího (basově hutného) charakteru projevu nemusí oslovit světlejší vyvážení kmitočtového spektra

- případné rozměrnější typy vidlicových konektorů na reprokabelech se nemusí vtěsnat do nevelké prohlubně v podstavci

--- --- --- --- ---

PRODÁVÁ: High-End Audio Studio | www.highend.cz 

XAVIAN Virtuosa Anniversario & Riviera Labs Levante

Perfect Sound Group

Denon PerL Pro - True Wireless sluchátka do uší

AV Center

Thrill Audio

Horn Distribution

200 200 audiocenter

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

RP Audio

Mareka Audio

TYKON

Dynaudio EMIT

Perlisten reprosoustavy

Gramofony Robert Meyer

HIFI GUIDE

Akustik Design | prostorová akustika pro náročné

Audiofeel | LAB12

 

AKTUÁLNÍ REDAKČNÍ SESTAVY

[1] HLAVNÍ SESTAVA
[2] NEARFIELD SESTAVA
[3] STŘEDNÍ SESTAVA
[4] VINYLOVÁ SESTAVA
[5] MOBILNÍ SESTAVA

ZESILOVAČE:

Norma Revo SC-2 [1] + [4]
Norma Revo PA 160 MR [1] + [4]
Musical Fidelity M8xi [2]
Grandinote Shinai
Cambridge CXA81 [3]

ZDROJE SIGNÁLU:

Métronome DSC [1]
Métronome Le Player 3 [1] + [2]
EverSolo DMP-A6 [3]
OPPO UDP-205 [1]
Roon [1] + [2]
EverSolo DAC-Z8 [2]
Apogee Groove [5]
Cambridge CXC [3]
Zidoo Z9X Pro [1] 
Zidoo Z9X [2]
SONY BDP-S1200

REPROSOUSTAVY:

KEF Blade One Meta [1]
Fyne Audio F1-5 [2]
Fischer&Fischer SN-70 [3]
Magnat Monitor Supreme 102

ANALOG:

VPI Scout [4]
+ Jelco SA-250
+ Hana ML
+ VPI ADS
+ HEXMAT Eclipse
+ HEXMAT Molekula
+ IsoAcoustics Gaia III
Grandinote Celio [4]
Rega Atlas MK2
AVID Level 45
HANA EH
DS Audio ST-50

KABELY:

REPRODUKTOROVÉ
Nordost Valhalla 2 (bi-wire jumper) [1]
Nordost Heimdall 2 [1]
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
ZenSati Authentica [2]

SIGNÁLOVÉ XLR
KrautWire Super Symetric Gold [1]
Nordost Heimdall 2 [1]
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
Nordost Red Dawn
ZenSati Authentica [2]
Cable4 Superblack [3]
TelluriumQ Black
Vincent Premium

SIGNÁLOVÉ RCA
Nordost Heimdall 2 [1]+[4]
Nordost Red Dawn
TelluriumQ Black
KrautWire Guru S
EagleCable Condor Blue
AudioQuest BigSur
AudioQuest Mackenzie
Cardas Clear (sluchátka)
Dynamique Audio Halo 2 (sluchátka) [5]

DIGITÁLNÍ
SOtM dCBL-CAT7u [1] 
SOtM dCBL-CAT7 [1]
SOtM iSO-CAT6 [1]
Nordost Heimdall 2 (HDMI) [1]
Nordost Heimdall 2 (ethernet) [1]
AudioQuest Carbon 48 [1]
Wireworld Platinum Starlight (USB) [2]
Dynamique Audio Horizon 2 (coax) [3]
Dynamique Audio Horizon 2 (USB)
Nordost Blue Heaven (coax)
Nordost Purple Flare (USB) [5]
2x AudioQuest Jitterbug FMJ [2]
AudioQuest Jitterbug [2]
Cardas HighSpeed SB (USB)
KrautWire Guru Digital (coax)
Black Rhodium Sonata (coax)
Monster Cable M1000 (HDMI) [2]
Monster Cable M1000 (optika) [1]

NAPÁJECÍ
Nordost Valhalla 2 [1]
Cardas Clear Beyond XL C19 [1]
VYDA Laboratories Orion [1]
Nordost Heimdall 2 [1]
Dynamique Audio Horizon 2 [3]
IsoTek EVO3 Sequel
IsoTek EVO3 Premier [2]
IsoTek EVO3 Optimum [2]
IsoTek EVO3 Initium
ZenSati Authentica [2]

+ řada standardních low-cost kabelů

NAPÁJENÍ:

samostatný přívod a fáze 1x25A [1] 
GigaWatt G-C20A 2P (jistič)
GigaWatt LC-Y EVO (kabel)
GigaWatt G-044 (zásuvky)

IsoTek V5 Sigmas [1]
Norost QSource [1]
IsoTek V5 Titan [2]
IsoTek V5 Polaris [3]
IsoTek EVO3 Corvus [1]
Furman AC-210 A E

SLUCHÁTKA:

Focal Clear [2]+[5]
Denon PerL Pro [5]
Koss Porta Pro Wireless
Sennheiser IE 8 [5]
Koss Porta Pro CZ

OSTATNÍ:

SOtM sNH-10G & sCLK-EX [1]
SOtM iSO-CAT6 SE [1]
SOtM iSO-CAT7 [1]
Solid Tech Feet of Silence [1]
Solid Tech IsoBlack [1]
Cardas Multi Blocks [1]
Nordost QKore 6 [1]
Nordost QKore 3 [2]
Nordost Sort Kones [1] + [2]
Nordost Sort Lift [1]
Nordost QPoint [1] + [2]
Nordost Ti Pulsar Points [2]
IsoAcoustics Orea Indigo [2]
IsoAcoustics Gaia I [1]
IsoAcoustics Gaia III [3]
IsoAcoustics Aperta [2]
AudioQuest Fog Lifters [2]
AudioQuest Noise-Stoppers [1] + [2]
stojany Kudos S50
akustické prvky Sonitus Acoustic [1] + [2] + [3]
akustické prvky ASI Sugar Cubes [2]
SONOS One SL
65" UHD Philips 65OLED806 [1]
VPI HW16.5

MĚŘENÍ:

Clio Pocket 2.11
Room EQ Wizard
miniDPS UMIK-1
miniDSP H.E.A.R.S.
MCP CQ5620 (osciloskop)
CD generátor
Xavian Mondiale II

NÁBYTEK:

zakázkový stolek z 5 cm masivu [1]
Norstone Stäbbl [3]
NEO HIGH END Tripod [2]

Amarock Studio | Audio Solutions

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

200 200 avs Elfton Elevator - Scan-Speak Ellipticor High-End Audio Studio Roth Audio DiokAudio

Perfect Sound Group

CPT Praha AQ STUDIO Amarock Studio - špičkový zvuk Studio Hifistyl

Monitor Audio Hyphn

BSS Praha | Cabasse

Sonus faber & McIntosh - nejlepší reprosoustavy a zesilovače

  Studio Špalíček Ostrava - nejlepší hifi studio WDQ | EverSolo & Zidoo & Emotiva & Storm Audio VOIX

Amarock Studio | luxus Kalista a Rockport Technologies