X-Factor

Nový X-Factor Reference, 100kg dvoušasi s ultimativním převodem digitálního signálu na analogový z Ruska.

Digitálně-analogový převodník. Zdá se, že toto zařízení bylo známo již před o něco více než třemi desetiletími a od té doby se jich objevila spousta.

Proč tedy další?

Myšlenka na jeho vytvoření se rodila postupně, během mnoha let práce s High-End audiem. Během provozu D/A převodníků nejvyšší úrovně se postupně vytvořil seznam požadavků, a to jak zvukových, tak funkčních, které by v ideálním případě mělo takové zařízení splňovat. Bohužel na trhu nebyly modely, které by celý soubor těchto kritérií plně splňovaly. Současná situace není nová (stejně jako kdysi v případě kabelů), takže myšlenka na vytvoření pokročilejšího D/A převodníku se v naší inženýrské mysli pevně usadila.

Vyvinuli jsme maximálně audiofilský design založený na řešeních, která se samostatně vyskytují v zařízeních jiných výrobců, ale nejsou spojena do jednoho zařízení! To se týká nejen zvuku, ale i funkčnosti zařízení.

Výsledkem dlouhodobého výzkumu a opakovaného kontrolního poslechu v referenční trase byly nakonec vypracované a schválené návrhy a výběr prvků pro jednotlivé uzly.

Náš D/A převodník má navíc modulární konstrukci, což znamená, že jej lze upgradovat pro nové digitální zvukové formáty.

Nebyli bychom tak sebevědomí a nenabízeli náš produkt, kdybychom si správnost volby sami nepotvrdili při četných posleších, včetně srovnávacích - s uznávanými lídry High-End audio trhu.

Konstrukčně se výrobek skládá ze dvou bloků o celkové hmotnosti přibližně 100 kg (!): D/A převodník a napájecí zdroj.

V audiofilském prostředí neutichá debata o tom, který typ převodníku je lepší - jednobitový nebo vícebitový. Pro korektní porovnání výhod a nevýhod těchto řešení by bylo třeba je vyzkoušet v jednom zařízení. Jinak je v rovnici příliš mnoho proměnných.

Donedávna taková možnost nebyla, ale dnes se objevila!

V zařízení jsou současně dva typy konverze. Jsou realizovány na delta-sigma čipu AK4497/4499 a vícebitovém BB1704pk. Uživatel si mezi nimi navíc může vybrat, a to doslova bez přerušení poslechu. Kromě toho je možný automatický režim, kdy má přednost multibitová volba (naše volba), a když přijde DSD signál, přístroj se sám přepne na jednobitový.

Důležité: jednobitové mikroobvody se používají pro každý z kanálů zvlášť, nikoli jeden pro dva kanály, jak se často dělá.

Mezi vlastnosti tohoto převodníku patří možnost volby ze čtyř koeficientů převzorkování vstupního signálu a čtyř možností digitálního filtru: jedná se o 16 zvukových možností. Hodnoty těchto nastavení se navíc volí pro každý ze vstupů zvlášť a ukládají se do paměti. Digitální filtr lze také zcela vypnout. Veškeré operace s digitálním signálem zpracovává speciální procesor ADSP 21489 s plovoucí desetinnou čárkou. To mimo jiné umožňuje implementovat filtry s libovolnou charakteristikou, včetně vlastní, kterou si může objednat klient na základě svých požadavků.

Zařízení je vybaveno kvalitním generátorem hodin pro externí zdroje. Na zadním panelu jsou rovněž instalovány konektory BNC pro jejich připojení. Jeho význam pro reprodukci hudby je velmi velký. Použití jediného oscilátoru pro zdroj a převodník zlepšuje přesnost převodu a snižuje jitter.

K dispozici jsou až čtyři nezávislé výstupy generátoru ve formátech word clock a master clock. Zařízení navíc automaticky rozpozná formát vstupního signálu a v návaznosti na něj zvolí optimální hodinovou frekvenci referenčního generátoru.

Samotná deska generátoru je tepelně stabilizovaná. Její aktuální zahřívací stav je indikován na displeji zařízení.

Skupina vstupních konektorů je umístěna v horní části zadního panelu. Jejich konkrétní konfiguraci si volí zákazník. K dispozici jsou dva vstupy USB a až 6 vstupů XLR-RCA. Ty navíc mohou přijímat digitální signál, a to buď po jednom kabelu (formát SPDIF), nebo po dvojici kabelů (formát SDIF). V druhém případě jsou signály pravého a levého kanálu přenášeny do zařízení odděleně, což poskytuje dvojnásobnou šířku pásma přenosového kanálu.

Ze známých audiofilských firem takové řešení používají společnosti DCS, WEISS, AURENDER. Profesionální zařízení jsou takovým protokolem vybavena velmi hojně. Celkem lze realizovat až tři vstupy SDIF a až šest vstupů SPDIF.

Všechny analogové obvody na výstupu mikroobvodů převodníku jsou provedeny na diskrétních prvcích a pracují v hluboké třídě "A" v jednocyklovém spínání.

Všechny analogové obvody na výstupu mikroobvodů převodníku jsou vyrobeny na diskrétních prvcích a pracují v hluboké třídě "A" v jednocyklovém spínání.

Stačí říci, že výstupní vyrovnávací paměť má klidový proud přibližně 300 mA a výstupní impedanci několik ohmů, pokud není přítomna zpětná vazba. Je to v podstatě malý výkonový zesilovač! Šířka pásma výstupního stupně - 0 Hz až 50 MHz! Zároveň prokázal stabilitu při práci s těmi nejsložitějšími "kabely".

Všechny kondenzátory ve výkonových obvodech - audiofilní sériové i elektrolytické - jsou šuntovány kvalitními filmovými. Specializované jsou i rezistory v analogových obvodech.

Veškeré vnější spínání přístroje je provedeno na konektorech japonské firmy Furutech a napájecí spoje mezi zdrojem a převodníkem jsou na ruských stříbrných vícekolíkových konektorech "vojenské" řady.

Všechny hlavní funkce přístroje jsou ovládány multifunkčním dálkovým ovladačem, vyrobeným v jednodílném frézovaném hliníkovém pouzdře.

Na přání zákazníka může být do tohoto D/A převodníku zabudován renderer s ovládáním ROON a také jednotka pro regulaci hlasitosti na diskrétních rezistorech. To lze navíc provést až po zakoupení zařízení uživatelem.

Zvláštní zmínku si zaslouží také provedení skříně. Při vytváření technologie referenční třídy je kvalita pouzdra velmi důležitá, protože pouzdro plní mnoho funkcí. Na prvním místě mezi nimi je funkce ochrany proti vibracím a elektromagnetického odstínění vnitřních bloků zařízení.

Pouzdra napájecí jednotky i samotného převodníku jsou vyrobena kombinovanou technologií. Vnitřní pouzdro, na kterém jsou umístěny všechny prvky zařízení, je vyrobeno z oceli a vnější je vyrobeno ze 14 mm hliníkových plechů. Tato kombinace magnetických a nemagnetických materiálů umožňuje dosáhnout maximálního stupně odstínění výrobku, a to jak před vnějším rušením, tak před rušením okolních komponent od převodníku. Je třeba poznamenat, že uvnitř skříně je analogová část dodatečně odstíněna od digitální.

Napájení je k hlavní jednotce připojeno třemi napájecími kabely.

Při konstrukci kabelů byla věnována zvláštní pozornost stínění kabelů a ochraně proti vibracím - jedná se o plnohodnotnou součást systému.

Obecně je napájení v tomto zařízení věnována zvláštní pozornost, protože výstupní signál je v konečném důsledku "modulovaným zdrojem"!

V důsledku toho se zrodila konstrukce, kde je každý uzel převodníku napájen ze svého transformátoru s následnou stabilizací (často dvojitou).

Řešení, které se z čistě inženýrského hlediska zdá být nadbytečné, nicméně přináší citelné zvýšení subjektivní kvality zvuku. Všechny transformátory (a je jich pouze osmnáct) jsou navíc vypočteny na základě magnetického toku 0,6 Tesla (obvykle se tento parametr volí v oblasti 2 Tesla) - to umožňuje použít jádro v odlehčeném režimu, což naopak dramaticky snižuje úroveň vyzařování transformátoru a jeho citlivost na konstantní napětí v síti, i když to vede ke zvýšení jeho hmotnosti a rozměrů. Všechny transformátory jsou pečlivě stíněné!

A jako "třešnička na dortu" - na bloku jsou dva napájecí vstupy: pro digitální a analogovou část, což umožňuje připojení z různých zdrojů/filtrů a dosažení maximální vzájemné izolace.

Přenosky Ortofon

Xavian Quarta Evoluzione

Perfect Sound Group

Polk Audio | hi-fi reproustavy

GMG Power

AV Center

Thrill Audio

200 200 horn

200 200 audiocenter

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

VOIX Premium Audio

RP Audio

Rodel Audio | hi-fi studio Praha

Dream Audio

200 200 soundstyle

05 200 200 tykon

Kabely Supra

32 200 200 wdq

Amarock Studio

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

 

ŠÉFREDAKTORŮV NEPRAVIDELNÍK

Ale já to nepoznám

Poslední rok se – z logických důvodů – výrazně zvýšila frekvence vašich čtenářských dotazů. Všichni nakonec více či méně sedíme doma a dobrý poslech hudby a zážitky z filmů to pomáhají snášet. Spolu s někdy až nižšími desítkami dotazů denně se také zvýraznil některé zažité mýty a „legendy“ audiofilského světa.

Číst dál...

Dynaudio EMIT 200 200 avs Elfton Vigo MKII Mareka Audio 

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

Hornmanufaktur - jen hudba Denon - hi-fi legenda HIFI GUIDE 200 200 amarock studio Kinki Studio

16 200 200 cpt 17 200 200 aq Kohut Audio Dynamique Audio 200 200 wdq zidoo 

VPI gramofony a pračky LP Studio Špalíček - Ostrava 24 200 200 hifistyl Amarock Studio 200 200 htp

Amarock Studio