V nedávné době jsem měl možnost seznámit se a opakovaně testovat zvuk integrovaného zesilovače švýcarské firmy darTZeel CTH-8550. Jedná se o mimořádně kvalitní zesilovač moderního vzhledu (ve zlatočerveném provedení je čelní panel ve zlaté barvě a skříň v červené, případně je celý v černém), který na mě působí střízlivým a velmi solidním dojmem.

Na čelním 15 mm silném hliníkovém panelu lze nalézt nejen řadu tlačítek k ovládání zesilovače a regulátor hlasitosti, ale také malý display informující o stavu zesilovače a dále navíc dvě madla, která ve spolupráci s madly na zadní straně přístroje usnadňují usazení tohoto „drobečka" vážícího 28 kg na místo. Na jeho hmotnosti se nepochybně podílí také konstrukce skříně ze 2 mm silné švédské oceli, která tak dále podtrhuje dojem velmi solidního provedení. Skříň, a to je dlužno podotknout, není sešroubována z desek, ale svařena, posléze vybroušena a povrchově upravena! Rovněž jmenovitý výkon tohoto zesilovače 200 W na 8 Ohmech a 330 W na 4 Ohmech vytváří dostatečný základ pro to, aby se bez problémů „vypořádal" s jakoukoli reprosoustavou. K zesilovači je dodáváno přehledně uspořádané celokovové dálkové ovládání. Na zadní straně přístroje nalezneme vedle vstupů RCA také symetrické vstupy a dále USB konektory pro budoucí upgrade softwaru a „oživení zesilovače". Zajímavostí jsou BNC konektory určené pro propojení s firemními komponenty. Zesilovač je tedy celkem vybaven čtyřmi RCA linkovými vstupy, jedním symetrickým XLR vstupem, RCA výstupem pro nahrávání a RCA výstupem z předzesilovače. Dále má dva „darTzeel" BNC vstupy a jeden výstup. Zesilovač lze u výrobce doplnit také MM nebo MC vstupem, milovníci gramofonu nejsou ve svých právech kráceni. Doplatek není velký.

Na tomto místě bych rád zmínil několik vlastností výrobku, některé obvyklé, jiné méně obvyklé a některé zcela jedinečné:

•1) Zesilovač je po vybalení potřeba zaregistrovat, bez tohoto úkonu hraje pouze 15 minut a pak se vypne. To se cyklicky opakuje do té doby, než jej kupující zaregistruje u výrobce, pak obdrží softwarový klíč a zaktivuje přístroj. Na displeji přístroje je pak ve speciálním módu vidět i jméno kupujícího. V případě krádeže přístroje může být tato funkce velmi užitečná.

•2) Velmi příjemně „do ruky" padne i regulátor hlasitosti (kvalitní encodér ELMA), jehož chod je vysoce kultivovaný. Vtipné je i pojmenování tohoto regulátoru, obvyklých nudných nápisů jako „VOLUME" či „DOWN/UP" se zde nedočkáme. Výrobce (patrně pro připomenutí zvukových kvalit zesilovače) jej nazval prostě a zcela výstižně: PLEASURE CONTROL.

•3) Tlumení vibrací: po dlouhé době opět jeden výrobce, který se touto problematikou seriozně zabývá. Přístroj je usazen na třech měkkých přístrojových nožkách (tři body určují rovinu). Toto plovoucí uložení, v kombinaci s masivním provedením skříně a promyšleným vnitřním uspořádáním pozlacených desek plošných spojů, má nepochybně příznivý vliv na potlačení mikrofonního efektu součástek.

•4) Nastavení vstupů: každý jednotlivý vstup lze pojmenovat, nastavit u něj vstupní citlivost (což vše není až tak neobvyklé) a také případně snížit jeho impedanci na 600 Ohmů (což však již běžné není).

Uvnitř přístroje lze spatřit dva toroidní transformátory, jeden pro napájení výkonových zesilovačů (opravdu solidně dimenzovaný) a na něm druhý malý, který má na starost obvody pro nízkoúrovňové signály. Velký transformátor je možno vypnout při použití zesilovače v režimu samostatného předzesilovače.

Výkonové zesilovače jsou konstruovány tak, aby umožnily „studený" provoz při menším výkonovém zatížení, takže zesilovač odebírá pouze 40 Wattů naprázdno a 1000 Wattů při maximálním výkonu (a cca 3W ve stavu Stand-by). Dle výrobce, velká pozornost byla věnována návrhu signálových cest v zesilovači s cílem zachovat ve zvuku transparentnost, rychlost a detail. To se, podle mého soudu, zdařilo. Vnitřní uspořádání působí na první pohled promyšleně, čistě, organizovaně a dává člověku přesnou představu, jak asi vypadají uvnitř jiné výrobky z této země, kupříkladu hodinky... Podrobné informace, včetně pohledu „pod kapotu" a na zadní stranu přístroje, lze získat na webových stránkách http://www.dartzeel.com/ .

Poslech probíhal v prostorách Studia ESO na reprosoustavách Wilson Benesch - Discovery (219 990 Kč) dodaných k testu zastoupením (ostravská fa Tykon). Poslech tohoto zesilovače ale vyvolal, kromě níže zmíněného nutkání poslouchat hudbu a nezatěžovat se „nějakým testováním a kritickým poslechem" (což je zcela dominantní vlastnost tohoto přístroje), neodolatelnou chuť vyzkoušet také další možné kombinace s reprosoustavami. Bylo jich více a namátkou uvedu pouze Xavian - Giulia (82 000,- Kč) a repro, které bych nazval dosud neveřejným projektem Studia ESO. Středovýškovou část posledně zmíněných soustav tvoří triaxiální „koule" Cabasse, které byly po změření a zásadních úpravách doplněny uzavřenou basovou jednotkou s reproduktorem o průměru 12 palců v uzavřené ozvučnici. Tak vznikla V1, tj. verze 1 reprosoustav (neplést s raketou), vyznačujících se mimořádně transparentním zvukem v celém rozsahu, jejichž poslech mi však připadá stejně „okavypulný" jako start a případně, bohužel, i dopad zmíněné rakety. V budoucnu bude možná vyvinuta i V2.

Dále popisované dojmy z poslechu CTH-8550 platí přiměřeně pro všechny výše uvedené reprosoustavy (a také mnohé další, zajímavé by např. byly v době testu bohužel ještě nedostupné BOWERS & WILKINS 800 DIAMOND), pochopitelně s ohledem na jejich „vrozené" odlišné vlastnosti. Jako zdroj signálu sloužil SACD přehrávač emm Labs CDSA SE (299 990,- Kč) a k testování byla použita řada nahrávek převážně z oblasti vážné hudby (např. vyd. TELARC a výborný, ale v našich končinách dosud málo rozšířený label EXTON, nahrávající Českou Filharmonii a její sólisty, s následným remasteringem v Japonsku, jenž provádí mistr Tomoyoshi Ezaki. Zajímavé je, že zvukař pro AD převod používá prestižní převodník firmy Prism Sound, nebo další jeho oblíbený převodník, který konstruoval Kanaďan „Ed Meitner", což je mimochodem zakladatel, majitel a vývojový inženýr emm Labs). Byly však hrány i CD jiných žánrů, zejména Rolling Stones-Bridges to Babylon, Patricia Barber-Modern Cool.

Již při prvních tónech poslechu bylo zřejmé, že v případě CTH-8550 se jedná o zcela nevšední, netuctový zesilovač. Nejvíce upoutala moji pozornost jeho schopnost reprodukovat dynamickou strukturu nahrávek, od výbušně podaných činelů až po vysoce realistické vykreslení mikrodynamiky tónů v tichých pasážích. I v těch nejdynamičtějších pasážích a při nejrychlejších změnách si zesilovač udržoval plnou kontrolu nad reprodukovaným zvukem. Konstruktérům CTH-8550 se povedl neuvěřitelný kousek, a to vyváženě skloubit rychlost a dynamiku, oceňovanou u zesilovačů bez celkové zpětné vazby, s pevnou kontrolou zvuku, připisovanou zesilovačům s celkovou zpětnou vazbou. Slyšitelným výsledkem tohoto řešení je například vynikající podání smyčcových nástrojů, které si i v tichých pasážích zachovávají živost a hravost, jsou plně dynamicky prokreslené a konturované a jejich zvuk neztrácí rytmický tah. Také v oblasti basů umožňuje zesilovač sledovat celou dynamickou strukturu tónů, včetně počátečního rozkmitu strun. Bicí a činely jsou reprodukovány explosivně, avšak s plnou kontrolou. Podání všech nástrojů je vysoce realistické, ale bez přidané zvukové stylizace. Tyto reprodukční vlastnosti zesilovače se projeví tím víc, čím lepší je reprosoustava. Případná omezení reprodukce lze přičítat prakticky jen fyzikálním limitům reprosoustavy, či akustického prostoru.

Vůbec se však nedá říci, že vynikající podání dynamické struktury tónů je jedinou silnou stránkou testovaného zesilovače a že v dalších oblastech již tak nevyniká. Naopak, zvukový projev zesilovače je po všech stránkách velmi vyvážený a natolik realistický, že vtahuje posluchače přímo do poslechu hudby a neupoutává jeho pozornost žádným rušivým projevem. „Technické" vlastnosti tohoto zesilovače lze tak sledovat jen s vynaložením značného úsilí, jinak pozornost okamžitě sklouzne k vnímání hudby (přesný opak proti mnoha jiným koncepcím zesilovačů).

V této souvislosti je velmi zajímavé, že výrobce udává (zřejmě z konzervativních důvodů) parametry tohoto zesilovače při poněkud vysoké hodnotě harmonického zkreslení (THD) 1%. A také některá měření naznačují, že THD uvedeného zesilovače se pohybuje až kolem dvou desetin procenta (méně než udává sám výrobce). Tyto údaje však vzhledem k neoddiskutovatelným zvukovým vlastnostem zesilovače svědčí pouze o tom, že THD, uváděno samostatně, je naprosto nedostačujícím parametrem pro hodnocení kvality zesilovačů z pohledu posluchačů. Velkou roli zde budou pravděpodobně hrát také jiné typy zkreslení, např. intermodulační zkreslení TID a též TIM či SID. U THD je zřejmě důležitější poměr jednotlivých harmonických, než jeho celková velikost. Některé druhy zkreslení možná ještě dnes neumíme pojmenovat, nebo nevíme zcela přesně, co vše se projevuje na zvukovém charakteru zesilovače. Např. výrobce darTZeel usiluje u svých zesilovačů o minimalizaci tzv. časového zkreslení TD, do nějž zahrnuje různé příčiny zkreslení signálu po skokových či strmých změnách, kdy celková zpětná vazba ještě nestačí zcela opravit nelinearity vnitřních obvodů zesilovače. Omlouvám se čtenářům, za tuto možná příliš technicky zaměřenou úvahu, pokud by si ale čtenář sám chtěl přečíst něco o vnímání zvuku, mohu doporučit knihu „Hudební Akustika" od Václava Syrového a další od tohoto autora. Lidem z oboru, zvláště některým prodavačům (a zcela jistě všem konstruktérům) bych je „naordinoval" jako povinnou školní četbu. Mimořádné zvukové vlastnosti zesilovače darTZeel CTH-8550 pravděpodobně spočívají spíše v jeho celkovém technickém řešení (jak také naznačuje výrobce na svých webových stránkách), než ve snaze dosáhnout co nejmenší THD.

Na závěr musím říci, že jsem v minulosti vždy pohlížel s nedůvěrou na drahé výrobky z oblasti high-end, které často kromě vysokých výkonů a specificky stylizovaného zvuku nepřinášely nic nového ve srovnání se středně drahým a dostupnějším hi-fi. V případě zesilovače darTZeel CTH-8550 však začínám rozumět vztahu mezi jeho vysokou cenou a mimořádnou zvukovou kvalitou a provedením.

Kč 449 900,-

--- --- --- --- ---

KLADY

+ zvuk

+ rychlost, konkrétnost, živost a velká dynamika

+ naprostá kontrola soustav

ZÁPORY

- snad poněkud odvážný barevný design v provedení zlatá/červená (je možné si však objednat i černou variantu, ačkoli mě při této úvaze napadá myšlenka, že tím zesilovač přijde o „cosi" dodatečně stvrzujícího a podtrhujícího jeho výjimečnost)

- pro většinu lidí asi cena (ale na takovýto výrobek není možné šetřit, je pro ty, kdo mají)

--- --- --- --- ---

VIZITKA PRODEJCE

HI-FI studio TYKON

http://www.tykon.cz/  - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

+420 596 114 127

---

Studio ESO

http://www.studioeso.cz/  - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

+420 602 219 647

Další články autora

200 300 mcintosh

200 200 xavian 20let

200 200 elfton

200 200 studiospalicek

200 200 rpaudio

200 100 wdq

200 100 optoma

AKTUÁLNÍ REDAKČNÍ SESTAVY

ZESILOVAČE:

Naim Nait XS
Naim NAP250 (bi-amp)
Naim FlatCap XS
Norma Revo IPA-70B
Cambridge CXA80

ZDROJE SIGNÁLU:

OPPO BDP-105D
ASUS Xonar Essence One MUSES MKII
Apogee Groove
Cambridge CXC
The Little Black Box v2
COOD-E TV

REPROSOUSTAVY:

Harbeth Monitor 30
Xavian Perla
Xavian Premio

ANALOG:

VPI Scout
+ Jelco SA-250
+ Hana EH
Pro-Ject Elemental
Naim Stageline (MC)
Pro-Ject Phono Box

KABELY:

ZenSati Authentica
Chord Signature XLR-DIN
TelluriumQ Silver (repro)
TelluriumQ Black (RCA)
KrautWire Guru S (RCA)
KrautWire zakázkové stříbrné USB
KrautWire Guru Digital (RCA)
EagleCable Condor Blue (RCA)
AudioQuest Big Sur (RCA)
ProAc Response Black Signature (repro)
Vincent Premium (XLR)
Monster Cable M1000 (toslink)
Monster Cable M1000 (HDMI)
+ řada standardních low-cost kabelů

SÍŤOVÉ FILTRY:

IsoTek EVO3 Solus
IsoTek EVO3 Initium
zakázková rozvodnice
Xindak XF-1000ES

SLUCHÁTKA:

Sennheiser HD 26 Pro
Sennheiser IE 8
Koss Porta Pro CZ

OSTATNÍ:

zakázkové stojany pod Harbeth
stojany Kudos S50
akustické prvky Sonitus Acoustic
Naim Mu-so
SIM2 CrystalCube

MĚŘENÍ:

Clio Pocket
MCP CQ5620 (osciloskop)
CD generátor

200 300 basys cs subpage

 

ŠÉFREDAKTORŮV NEPRAVIDELNÍK

Vánoce, Vánoce...

Konec roku je paradoxně, navzdory svátkům zasvěceným klidu, míru a rozjímání, povětšinou spíše orgiemi spěchu a únavy - což na stranu jednu není moc dobré pro vytvoření atmosféry pro poslech, ale na stranu druhou je to ideální pro útěky právě od toho shonu, kdy si tím víc vážíte jedné každé poslechnuté skladby.

Číst dál...

200 200 xavian 200 200 soundstyle 200 200 ketos 200 200 tykon 200 200 psg

200 200 hifiguide 200 200 cptpraha 200 200 marantz 200 200 naimstudio 200 200 horn

200 200 aq 200 20 voice 200 200 yamaha 200 200 horizontrading 200 200 kasaudio

200 200 pmc 200 200 mareka audio 200 200 ibdczech 200 200 altei 200 200 4ce distribution

1024 200 audio video show praha